Anne Lene Turi & Margrethe Bals: Sii gehčče eará guvlui – mii lea givssideapmi ja movt dan bisseha

Fagbok for ungdom med mobbing som tema. Formålet med boka er å få i gang tanker om mobbing og oppfordrer elever og lærere til å tenke over og diskutere hva som er mobbing og hvorfor vi mobber. De fleste – både barn, ungdom og voksne opplever mobbing – som et stort problem både i skolen og i samfunnet forøvrig.

Boka er skrevet av Anne Lene Turi og Margrethe Bals som har flere års erfaring som ungdomspsykologer. Nå har de doktorgradstipendiat og jobber som psykolger ved Tromsø universitetssykehus.

Jos buohkaid guottut ja dagut rivdet givssideami ektui, de sáhttá bissehit ja eastadit givssideami. Girji lea nuoraid várás. Ulbmilin lea oažžut johtui jurdagiid givssideami birra. Maiddái galgá girji hástalit ohppiid ja oahpaheddjiid jurddašallet ja digaštallet mii givssideapmi lea, ja manne mii givssidit. Buohkat, sihke mánát, nuorat ja rávisolbmot leat vásihan givssideami. Dat lea maiddái skuvllaid ja servodaga váttisvuohta.

Anne Lene Turi ja Margrethe Bals leaba 2003 rájes bargan mánáid- ja
nuoraid psykologan. Dál leaba doavttirgráda stipendiáhtat ja bargaba psykologan Tromssa Universitehta buohcceviesus.

ISBN: 978-82-8263-016-0. ČálliidLágádus, 2010.  200,-