Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente

Allmenningsressurser på land og hav utgjør enorme verdier som tilhører fellesskapet. Brennbare politiske motsetninger i Norge handler svært ofte om hvordan naturressurser skal brukes og forvaltes, og om hvordan grunnrenten fra dem skal fordeles.

I Nord-Norge er motsetningene sterkere enn på lenge – mellom vindkraftutbygging og samisk reindrift, mellom kystfiske og privatisering av fiskeressurser, og i noen tilfeller mellom reiselivsaktører og lokalsamfunn.

Institusjoner som i forrige århundre ble etablert for å forvalte allmenningsressurser med sikte på utjevning og folkelig innflytelse er under press fra privatiseringspolitikk som fører grunnrenten ut av det lokale fellesskapet. I Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente løftes ulike sider av tematikken fram i klare ordelag av forfattere med lang forskningserfaring på feltet. Boken er et bidrag til en nyansert fagdebatt så vel som til en opplyst samfunnsdebatt.

Ragnar E. Nilsen, Ottar Brox, Einar Eythorsson og Svein Jentoft er redaktører.

ISBN:  978-82-8104-547-7. Orkana Akademisk, 2023. 335 s. Heftet. 399.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, AdLibris blant andre)