Š-70/2013 (ungdomsmagasin)

S70
Š – 69-2013 inneholder blant annet et portrett av den svensk-samiske artisten Sofia Jannok i anledning slipp av hennes tredje album «Áhhpi – Wide As Oceans» , en presentasjon av årets Sámi Grand Prix og en reportasje om to Karasjok-jenter og en jente fra Billefjord med Bieber-Fever på tur i hovedstaden for å få med konsert med Justin Bieber nå i april.
Magasin for ungdom med nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk tekst. Niels Ovllá Oskal Dunfjell erredaktør. Magasinet sendes ut gratis til ungdomsskoleelver fra 8. klasse som har undervisning i samisk.
ISSN: 0804-5143. Iđut, 2013. 40 s. 40.-