Nuorat 4/2010 – tidningen för samisk ungdom

I Nuorat nr. 4-2010 er blant annet fotball, sameting og sørsamiske animasjoner tema. Her finnes en artikkel om gamle, trøtte Jokkmokks marked og intervju med Ára – Simon issát Marainens band og en anmeldelse av deres debututgivelse O. Tidsskriftet inneholder tekster på svensk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. De fleste på samiske språk. På deres nettsted finnes oversettelser til svensk av de samiskspråklige tekstene.

For bestilling og mer informasjon se: http://www.nuorat.se/

ISSN 2000-31-37. 39 s.