Heather Amry: Mu vuosttaš duhat sani

Bilde-ordbok på nordsamisk. Boka inneholder tusen enkle ord med tilhørende illustrasjoner som viser ordenes betydning i praksis. Ordene er delt inn etter emne. Med stikkordregister. Boka vil derfor passe godt for barn og for de som lærer seg nordsamisk. Det er også en stimulerende bildebok for dem som ikke kan lese, og en levende kilde for nybegynnere når de skal finne ut hvorledes ord skal skrives. Illustrert av Stephen Cartwright. 2. oppl.

Mu vuosttaš duhát sáni lea mánáide sátnebumbá. Girjjis leat beaivválaš sánit mat mánáide leat áigeguovdilat go leat oahpahallamen giela. Girji lea  dainna lágiin ahte govaid geahčadettiin lea álki ságastallat dáhpáhusaid birra, go stuorra ivdnegovain leat ollu detáljat. Dasto leat unnit govat main lea teaksta vuolde. Girji heive ge bures sihke mánáide vuollil skuvlaagi ja maiddá stuoribuidda geat leat hárjehallamen lohkat. Girjjis leat somás tevnnegat mat geasuhit unnimusaid. Girji addá sihke váhnemiidda ja oahppaheddjiide somás ja oahpalaš bottuid ovttas mánáiguin.

Lulesamisk versjon: Muv vuostasj tuvsán bágo (2011)

Sørsamisk versjon: Mov voestes 1000 baakoeh (2011)

ISBN: 978-82- 513-0138-1. Fonna forl, 2011. 63 s. 180.- (kan kjøpes gjennom bl.a. haugenbok.no)