Gunvor Guttorm: Duodjáris duojárat – duddjon ealiha duodjedigaštallama

Artikkelsamlingen tar for seg duodji (samisk husflid) fra ulike synsvinkler. Hvordan man tolker ordet duodji?  Hvilket innhold som legges i begrepet, påvirker også våre holdninger til duodjien. Boka undersøker hvordan tradisjonell og urfolks kunnskap kommer frem i utøvingen av og debatten om duodji.

Boka er for dem som teoretisk og praktisk jobber med duodji på høgskole- og universitetsnivå. Boka passer også for andre duodjiinteresserte og for dem som fra duodjiens og duodjiutøvingens synsvinkel ønsker å undersøke hva tradisjonell kunnskap, kreativitet og likestilling er. Nordsamisk tekst.

Artihkkalčoakkáldat guorahallá duoji máŋggabealát geahčasta-gain. Mo sáhttá áddet duodji-sáni, ja mo mii áddet duoji, vuolgá das mo mii geahččat dan. Makkár sisdoalu bidjat doahpagii, váikkuha maid min guottuide duodjái. Girji guoráhallá mo árbe- ja álgoálbmotdiehtu boahtá ovdan duddjomis ja duddjoma digaš-tallamis.

Girji lea sidjiide geat barget teorehtalaččat ja praktihkalaččat dujiin allaskuvlla- ja universi-tehtadásis. Girji heive maiddái eará duodjeberošteaddjiide ja sidjiide geat háliidit duoji ja duddjoma geahčastagas guora-hallat mii lea árbediehtu, hutkái-vuohta ja ovttadássásašvuohta.

ISBN: 978-82-7374-815-7. Davvi girji, 2010. 188 s. 240.-