Aage Solbakk: Naturen leger – Guvhlláruššan – en innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon

Heftet er ment å være en kort innføring i nordsamenes folkemedisinske tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin  gjort av Just Qvigstad (1901, 1932) og Adolf Steen (1961).

Ut fra disse kildene kan man slutte at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre igjen er lån fra andre kulturer og tilpasset samiske brukere.

Boka har norsk tekst.

ISBN: 978-82-8263-012-2. CálliidLágadus, 2010. 38 s. 140.-