Samefolket – den samiska kultur- och samhällstidskriften 10/2012

Nytt nummer av den samiske kultur og samfunnstidskriftet Samefolket som blir gitt ut i Sverige. Tekstene i Samefolket er stort sett svenskspråklig, men har også artikler på de samiske språkene og norsk. I dette nummeret finnes det blant annet et portrett av den samiske forfatteren og journalisten Ann-Hélen Laestadius og artikler om det svenske Samefonden og dens oppgaver.

Samefolket kommer ut med 12 nummer i året. Noen av disse er dobbeltnummer. Det samiskspråklige innholdet finnes oversatt til svensk på tidsskriftets nettsted: http://samefolket.se/

ISSN 0346-0320. – 420 SEK pr år. (kan bestilles gjennom NBF tidsskriftformidlingen)