Ovttas/Aktan/Aktesne – samisk læremiddelportal

En ny nettportal skal gjøre samiske læremidler lett gjennfinnbare på nett. Portalen ble lansert av Sametinget 26. september 2011 i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

Målsettingen med Ovttas.no er å gjøre samiske læremidler tilgjengelige på en brukervennlig og oversiktlig måte. Digitale læringsressurser og spill, trykte bøker og temahefter, samiske filmer og fjernsynsprogrammer og samisk musikk skal presenteres gjennom en egen portal på tre samiske språk, samt bokmål. Ved å gjøre alle tilgjengelige læringsressurser søkbare på nett vil lærere og barnehageansatte ha ett sted der de finner nødvendig informasjon om både nye og gamle ressurser.

På sikt skal det også tilbys et utlån gjennom portalen, og det skal lages et publiseringsverktøy for læremiddelprodusenter og en delingsarena der lærere og elever kan dele sine egenproduserte ressurser. Dette vil være med på å øke volumet av læremidler på samisk.

http://ovttas.no