Majvor Massa Eriksson: Vantar – Fáhttsa

Boken Vantar – Fáhttsa är skriven från ett barn till vuxenperspektiv; Magdalenas tankar och vardagsupplevelser som speglar då- till nutid. Hon växer upp i en renskötarfamilj. Som sjuåring får hon lämna hemmet, sin trygghet och sitt modersmål för att lära sig ett nytt språk och bo bland främmande människor på ett svenskt skolhem. Envetet inom sig bejakar hon sitt modersmål, trots identitetskränkningar från det nya runt om henne. Ett av syftena med det skrivna är att förmedla till läsaren Magdalenas envishet; hoppet lämnade henne aldrig. Hon for sönder av sorger och ensamhet, kände sig övergiven under barndomen, men hennes självbevarelsedrift övergav henne aldrig. Hon visste att ”en dag kommer jag hem” – Mán häjmmaj bådav! Boken vill också berätta och visa att det aldrig är för sent att läka skador från barndomen om barnet har någon vuxen i sin närhet som ser och bejakar hennes grundläggande behov. Tillitsfulla relationer formar framtidstro i barnets personlighet.
Det gällde då och är lika dagsaktuellt idag för alla våra barns framtid …

Bokanmeldelse i Nuorat 3/2010: Läsvärt om hur de hade det förr

ISBN 978-91-86237-32-5  B4PRESS FÖRLAG 2010 Ca pris 139:-