Stikkord: troll

 • Marit Alette Utsi: Veitrollet

  Nordsamisk av oversettelse av Geaidnostállu (2021).

  Boka handler om barna som trosset sine foreldres formaninger og lekte på veien, der det kjører biler, busser, motorsykler og der det er farlig for dem.

  Plutselig dukker det opp et stort troll under veien. Han har pesk på seg og samme slags stokk som bestemor bruker å ha stående i uthuset sitt.

  Barna blir redde og springer hjem og gjemmer seg under senga. Der ligger de musestille. Bestemor kommer på besøk og spør barna om de leker gjemsel eller hva? Nei, de har sett et stort troll som kom opp under veien.

  Illustrert av Sunna Kitti. Oversatt til norsk av Kirsten Ellen Marie Hætta. For småtrinn.

  ISBN: 978-82-329-0511-9. Davvi girji, 2024. 48 sider. Innbundet.260.-( kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)

 • Marit Alette Utsi: Geaidnostállu

  Marit Alette Utsi fra Karasjok har gitt ut eventyrfortelling om Geaidnostállu (Veitrollet).
  Boka er illustrert av Sunna Kitti.

  Boka handler om barna som trosset sine foreldres formaninger og lekte på veien, der det kjører biler, busser, motorsykler og der det er farlig for dem.

  Plutselig dukker det opp et stort troll under veien. Han har pesk på seg og samme slags stokk som bestemor bruker å ha stående i uthuset sitt.. Barna blir redde og springer hjem og gjemmer seg under senga. Der ligger de musestille. Bestemor kommer på besøk og spør barna om de leker gjemsel eller hva? Nei, de har sett et stort troll som kom opp under veien.

  Bestemor ber barna om å komme og sitte sammen med henne, så skal hun fortelle om Per, en gutt som ble tatt av trollet som bor under veien.

  Nordsamisk tekst. For aldersgruppen 6-9 år.

  Dát lea máinnas stálu birra mii orui geainnu vuolde. Sunna Kitti lea herven girjji iežas illustrašuvnnaiguin.

  Dán máidnasis gulat mánáid birra geat nággejedje stoahkat geainnu alde vaikko váhnemat gilde sin go doppe vudje nu olu biillat, busset, mohtorsihkkelat ja lei váralaš stoahkat doppe.

  Fáhkka iđista stuorra stállu geainnu vuolde. Sus lea beaska badjelis ja dakkár soabbi mii áhku olgovisttis láve oidnot. Mánát ballájit ja viehkalit ruoktot ja čiehkádit seaŋgga vuollái. Doppe sii náđđájit áibbas jaska. Áhkku boahtá guossái ja jearrá mánáin ahte leat go sii čiehkástallamin?
  Mánát muitalit iežaset oaidnán stálu.

  Áhkku sihtá mánáid boahtit čohkkedit iežas lusa ja muitala Piera birra gean geaidnostállu doalvvui geainnu vuollái.

  ISBN: 978-82-329-0163-0. Davvi girji, 2021. 48 s. Innb. 240.-

 • Kirste Paltto: Den vandrende stjerna

  Norsk oversettelse av Jođašeaddji násti (2019).

  Brødrene Ritni og Urbán fra Underlige hendelser ved Villmarkssjøen (2017),  blir med på nye  eventyr, når de oppdager en liten grønn ball på lekeplassen. Den blinker og spretter opp og ned, samtidig som den blåser seg opp og blir liten igjen.

  Tidlig neste morgen forter guttene seg til lekeplassen igjen, der de så en grønn ball i går som bare ble borte. Nå leter guttene etter ballen. Plutselig triller ballen foran dem og nå er den like stor oh høy som trærne. En grønnkledd gutt løper ned til dem og spør om de vil være med, omså til månen . Med Den reisende stjernen kan man dra langt av gårde med, helt til universet, der det bor et troll med fire hoder og en måne-fisle. Guttene må tenke seg nøye om de tør å bli med…

  Romanen var nominert til Nordisk råds barne -og ungdomslitteraturpris 2021 fra det samiske språkområdet. Illustrert av Laila Labba. For aldersgruppen 7-11 år.

  ISBN: 978-82-329-0501-0. Davvi girji, 2021. 56 s. Innb. 260.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Kirste Paltto: Jođašeaddji Násti

  Kirste Paltto har skrevet oppfølger til den eventyrlige barne- og ungdomsromanen Luohtojávrri oainnáhusat (2016).

  Brødrene Ritni og Urbán oppdager en liten grønn ball på lekeplassen. Den blinker og spretter opp og ned, samtidig som den blåser seg opp og blir liten igjen. Tidlig neste morgen forter guttene seg til lekeplassen igjen, men ballen er borte. Plutselig triller ballen foran dem og nå er den like stor og høy som trærne. En grønnkledd gutt løper ned til dem og spør om de vil være med, omså til månen. Det viser seg at det er Den reisende stjernen som man an dra helt til universet med. Der det bor et troll med fire hoder og en måne-fisle.

  Illustrert av Laila Labba. Nordsamisk tekst. For aldersgruppen 7-11 år.

  Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2021.

  Luohtojávrri oainnáhusat ble nominert til Nordisk råds barne- og ungdoms litteraturpris i 2017.

  Ritni ja Urbán leaba dál beassamin fas ođđa imašlaš fearániidda, go stoahkanšilljus lei uhca ruoná spáppaš mii čuovggáhalai ja báhcadii, ja stuorui ja fas unnui ja šuoŋahalai han vel: dil dili diŋ, di dili diŋ, dil …

  Iđđes árrat soai doamiheaba fas stoahkanšilljui, gos ikte oidnui ruoná spábba ja mii fáhkka lei jávkan. Dál gánddaguovttos ohcaba spáppa. Spábba fierihii sutno ovddabeallái ja stuorui muoraid mahtásažžan. Ruoná bivttas gánda viegai lastanađa mielde ja hásttii sutno mielde jođašit, vaikko mánnui de …

  Jođašeaddji násti mielde sáhtte sii johtit guhkás gomuvuhtii, gos orruba njealljeoaivvat stállu ja mánnolakkis.

  ISBN: 978-82-329-0081-7. Davvi girji, 2019. 65 s. Innb. 260.- (kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Gavpi)