Stikkord: Russland

 • Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts

  Denne boken tar for seg konseptualisering og praktisering av urfolksforskningsmetodologier, spesielt i samiske og nordeuropeiske akademiske kontekster.

  Den undersøker betydningen av samisk forskning og forskningsmetodikk, praktiske nivåer av å gjøre urfolksforskning i dag i ulike kontekster, samt globale debatter innen urfolksforskning.

  Pirjo Kristiina Virtanen, Pigga Keskitalo og Torjer Olsen er redaktører. Engelsk tekst. Boka kan også lastes ned gratis som PDF.

  This book addresses the conceptualization and practice of Indigenous research methodologies especially in Sámi and North European academic contexts.

  It examines the meaning of Sámi research and research methodologies, practical levels of doing Indigenous research today in different contexts, as well as global debates in Indigenous research.

  The contributors present place-specific and relational Sámi research approaches as well as reciprocal methodological choices in Indigenous research in North-South relationships. This edited volume is a result of a research collaboration in four countries where Sámi people live. By taking the readers to diverse local discussions, the collection emphasizes communal responsibility and care as a key in doing Indigenous research.

  Contributors are: Rauni Äärelä-Vihriälä, Hanna Guttorm, Lea Kantonen, Pigga Keskitalo, Ilona Kivinen, Britt Kramvig, Petter Morottaja, Eljas Niskanen, Torjer Olsen, Marja-Liisa Olthuis, Hanna Outakoski, Attila Paksi, Jelena Porsanger, Aili Pyhälä, Rauna Rahko-Ravantti, Torkel Rasmussen, Erika Katjaana Sarivaara, Irja Seurujärvi-Kari, Trond Trosterud and Pirjo Kristiina Virtanen.

  ISBN:ISBN: 978-90-04-42067-0. BRILL, 2021. 274 s. Heftet. (kan kjøpes gjennom Adlibris og Biblioteksentralen)

 • Kulturen som pasient : uvanlige møter for vanlige folk

  «Kulturen som pasient» tar for seg livssituasjoner som preges av tap. Den tematiserer direkte og indirekte sammenhengen mellom livsvilkår og helse. Mange av kapitlene retter seg mot helsefaglige utfordringer i flerkulturelle samfunn.

  Psykiatriens møte med folkelig sykdomsforståelse er et av temaene. Helsetjenesten er opptatt av samfunnsforhold som påvirker folks livskvalitet. Men den er selv en faktor som påvirker folks helse negativt hvis den mangler blikk for pasientenes livssituasjon. Boka argumenterer på behovet for en helsetjeneste som er på høyde med pasientenes kulturelle bakgrunn. Den har sin faglige orientering i pedagogikk, psykologi, medisin, etnografi og medisinsk antropologi.

  Bidragene baserer seg på feltstudier blant nenetsere og evenere i Russland, samer og kvener i Norge, tyske migranter i Chile og alminnelige utfordringer i fag og institusjoner. Boka er resultat av et samarbeid mellom forskningsgruppa Pedagogisk antropologi ved UiT Norges arktiske universitet og Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge.

  Jens-Ivar Nergård og Piers Vitebsky er redaktører.

  ISBN: 9788215029023. Universitetsforlaget, 2019. 181 s. Heftet. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre)

 • Caroline Serck-Hanssen: Helgen i grenseland : arven fra Trifon av Petsjenga

  helgen i grenselandDen russiske misjonæren Trifon av Petsjenga (ca 1495–1583) kristnet skoltesamene og grunnla verdens nordligste ortodokse munkesamfunn. Petsjengaklosteret har gjennom sin lange og dramatiske historie fungert som et åndelig vakttårn.
  Trifon er omtalt i en rekke samiske sagn fra Sør-Varanger. Hvem var denne helgenkårede munken som til dels virket innenfor grensene av dagens Norge? Boken følger historien om klosteret i Petsjenga, kirkestedet Boris Gleb og den ortodokse forsamlingen i Neiden fra 1500-tallet til i dag. På grunn av skoltesamenes økte aktivitet og den religiøse renessansen i Russland har disse stedene på ny blitt viktige pilegrimsmål i Barentsregionen.
  Caroline Serck-Hanssen har doktorgrad i kunsthistorie. Hun har tidligere gitt ut boken «Kongelige portretter: monarkiet i kunsten 1814-2014».
  Grenselandets helgen (Caroline Serck-Hanssen, Vårt Land, 29.09.17)
  ISBN:9788281043053. Orkana, 2017. 319 s. Innb. 399.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, haugenbok, adlibris, bokkilden og norli)

 • Máret Sara: Sámit Ruoššas – Samer i Russland 1917-2017

  samer_i_russland_coverMáret Sara har skrevet bok om den lite kjente historien til samene på russisk side av Sápmi. Nina Afanasjeva er bilderedaktør.
  Teksten og bildene i denne boken viser deler av historien som i all-samisk sammenheng er lite kjent. Bildene gir oss interessante glimt inn i Kola-samenes liv over hundre år, en tidsperiode som grovt kan deles inn i perioder som før og etter Stalins skrekkvelde, den kalde krigen og sist tiden etter perestrojkaen og den åpnede grense mot stammefrendene i de Nordiske landene. Til tross for den tragiske historien med deportasjoner, henrettelser og tvangsflytting, forteller bildene også om mennesker med ukuelig mot og vilje til å overleve som samer.
  ISBN: 978-82-8263-198-3. CálliidLágádus, 2017. 295.-

 • Kerstin Eidlitz Kuoljok: Lockrenar och motstånd bland folken i norr

  Lockrenar och motstånd handlar om olika minoritetsfolks motstånd i norra Sibirien. Ett motstånd som för övrigt finns överallt i världen.

  Boken handlar också om nationalitetspolitik efter Sovjetunionens upplösning. Nu har man upptäckt att 1990-talets ”lapp ska vara lapp” -politik inte fungerar och inte tjänar statens intressen, och en ny är på gång.

  Boken tar också upp ögonvittnens beskrivningar av hur man där tränade och jagade med lockrenar, jagade simmande renar och gjorde sammansatta bågar. Sådana beskrivningar finns inte från samerna.

  ISBN: 978-91-87949-16-6. Ord & visor förlag, 2015. 209 s. Heftet. 189.- Ord&visorAdLibris, Bokus