Stikkord: referanse

 • Anders Sønstebø: Samisk statistikk 2022/Sámi statistihkka 2022

  Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Grunnen til dette er at det ikke finnes noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om personer med samisk-etnisk tilhørighet, fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge.

  Publikasjonen bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyrå, og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner.

  Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk og fiske og fangst.

  Norsk og nordsamisk tekst.

  Digital versjon (PDF): Anders Sønstebø: Samisk statistikk 2022/Sámi statisihkka 2022.

  Publikasjonen er finansiert av Sametinget og Kommunal- og moderniserings­departementet.

  ISBN: 978-82-587-1468-9 (trykt) ISBN: 978-82-587-1469-6 (elektronisk), ISSN: 0806-2056. Statistisk sentralbyrå, 2022. 161 s.

 • Pekka Sammallahti: Sámi-suoma sátnegirji/Pohjois­saame-suomi sana­kirja

  Nordsamisk – finsk ordbok.

  Ordboka inneholder rundt 52 800 oppslagsord og utallige eksempler på bruk. Dette er også ei deskriptiv ordbok, men allikevel har den referanser til dagens språkbruk for noen foreldede ord eller låneord. Dermed er den også til en viss grad ei preskriptiv ordbok. Målet er iallfall å ta med ord som leseren støter på i gamle og nyere tekster.

  Denne ordboka er en utvidet versjonen av Pekka Sammallahtis samisk-finsk ordbok som ble utgitt i 1989.

  Davvi­sámi-suoma sátne­girj­jis leat sul­lii 52 800 ohcan­sáni ja valjis ovda­meark­kat eanas ohcan­sániid atnin­vugiin.

  Dát sátne­girji lea viiddi­duv­von ver­šuv­dna Pekka Sammallahti sámi-suoma sátne­girj­jis mii ilm­mai 1989.

  ISBN:978-82-329-0476-1. Davvi girji, 2021. 869 s. Heftet. 450.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)

 • Sami Statistics Speak – Numbers and Commentary

  sami statistics speakAnalysegruppe for samisk statistikk har gitt ut en egen engelsk utgave av Samiske tall forteller – kommentert samisk statistikk,  som har vært gitt ut på nordsamisk og norsk i 10 år. De ønsker med denne utgivelsen å gi engelskspråklige en innsikt i samiske forhold.

  Alle rapportene på norsk og nordsamisk finnes på: samilogutmuitalit.no
  Blant artiklene som er oversatt er: Sami Health – a summary of published results of population studies in Norway; Quantitive changes in the status of the Sami language in Norway; Sustainable reindeer herding?; Sami language in Primary and Secondary School og Self-reported experience of discrimination against Samisk in Norway.

  Sami Statistics Speak is a collection of articles translated to english in order to reach researchers and others who might have an interest in spesific knowlwdge of Sami affairs in Norway.

  This book focuses on a wide range of Sami topics, such as education of Sami students, reindeer herding, health in a Sami context, and discrimination.

  ISBN: 978-82-7367-044-1. Sámi allaskuvla, 2018. 239 s. Heftet.
  For de som er interessert i publikasjonen kan kontakte prosjektleder Yngve Johansen på yngvejohansen@yahoo.com

 • Erik Schytte Blix: Samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms/Sámi báikenamat Gáivuotna Romssas (2. bind)

  Samiske stedsnavn i Kåfjord Nyutgivelse av det samiske stedsnavnmaterialet innsamlet av Erik Schytte Blix (1921-1983) når han var prest i Kåfjord fra 1951 til 1956. Han brukte en stor del av sin fritid her på å samle inn samiske stedsnavn i kommunen.
  Torleif Lyngstad har bearbeidet listene som Kåfjord kommune nå har gitt ut. Han har også skrevet en innledning om Erik Schytte Blix og hans stedsnavnlister for Kåfjord.
  Listene er trykket i 2 bind – et bind med alfabetiske lister (sortert for hver bygd) og et bind med usorterte lister. Norsk og nordsamisk tekst.
  Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, 2017. 2 bind. Heftet. 300.- Listene selges av Kåfjord bibliotek

 • Odd Mathis Hætta: Samer og samiske forhold i navn og tall

  samer og samiske forholdOdd Mathis Hætta har lagd dette leksikonet tilegnet unyttig kunnskap, som han selv sier. Boka er et referanseverk inndelt i 33 deler fordelt på 4 avdelinger. Faktaopplysningene er ájourført fram til februar 2017.
  Den første avdelingen omhandler heder og ære, fortjenestemedaljer, vinner av Sámi Grand Prix og reinkappkjøring, Cd’er med samisk musikk, Beaivvaš sine forestillinger og frimerker med samisk motiver.
  Den andre avdelingen handler om samiske hovedorganisasjoner, om sametingene i Norge, Sverige og Finland, og en analyse av Samefolkets sang.
  Tredje avdeling handler om samisk utdanning og forskning om samiske forhold, om samisk presse og andre medier, om den tidlige litteraturen på samisk og presentasjon av gamle skrifter om samene.
  Siste avdeling  er viet Barentsregionen, Nordkalotten og Sametingets språkforvaltningskommuner i Finnmark.
  ISBN: 978-82-690678-1-1. Susannefoto AS, 2017. 351 s. Heftet. 349.- (kan kjøpes bl.a. gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)