Stikkord: lokalforvaltning

 • Øyvind Ravna: Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark

  finnmarkslovenForlaget skriver:
  Denne boken omhandler den største enkeltendringen av eierskapet til de mest sentrale samiske landområdene i moderne tid.
  Da finnmarksloven ble vedtatt i 2005, ble et over 200 år gammelt statlig eierregime erstattet av en grunnforvaltning der finnmarkingene selv fikk eierrådigheten. Et av hovedmålene med loven og eieroverføringen har vært å avløse usikkerheten og striden om retten til land og vann med trygghet og forutsigbarhet. Mange rettslige spørsmål står likevel ennå ubesvarte.
  Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark er et bidrag til å besvare noen av disse spørsmålene. Antologien er den første større fremstillingen som analyserer rettighetene til Finnmarkseiendommens grunn etter at loven ble vedtatt. I boka behandles både materielle og prosessuelle spørsmål knyttet til rettsavklaringen. Reglene om alders tids bruk og reglene for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen i Finnmark vies dermed stor oppmerksomhet.
   
  ISBN: 978-82-0542-505-7. Gyldendal, 2013. 750.- (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)

 • Hvor går Nord-Norge? – tidsbilder fra en landsdel i forandring

  Forlagets omtale: Nord-Norge omtales ofte som mulighetenes landsdel med rik tilgang på naturressurser som olje, gass, mineraler, fisk og områder for havbruk. Dette er ressurser som kan sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd, ikke bare for landsdelen, men også for nasjonen. Men de tradisjonelle næringene er i ferd med å miste sitt fotfeste. Nyetableringer innenfor olje, oppdrett og finans mangler sikker lokal forankring. Kulturlivet preges av lokaliseringsdiskusjoner, og debatten om samiske rettigheter virker mer splittende enn samlende. Motsetningene i regionen er blitt dypere og mer synlige. Denne boken tar pulsen på Nord-Norge, og trekker opp sentrale utviklingslinjer innenfor bl.a. næringsliv, politikk, økonomi, utdanning, forvaltning og kultur.

  Boka er laget i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Lenvik kommune. Professorene Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Rørvik er redaktører.  Boka inneholder artikler som tar pulsen på Nord-Norge og flere av dem tar opp forhold relatert til samisk spørsmål.

  Blant bidragene er:

  Sjøsamisk fornorskning og revitalisering av Asle Høgmo
  Snøhvit – eventyr i sameland? av Therese Henriksen og Hans-Kristian Hernes
  Marin ressursforvaltning, lokal kunnskap og bærekraftige samfunn i nord av Svanhild Andersen
  Nord-norske og samiske interesser: rettsliggjøring av folkestyre av Else Grethe Broderstad, Nils Oskal og Jarle Weigård
  Mot en samisk fiskeriforvaltning? av Svein Jentoft og Camilla Brattland
   

  ISBN: 978-82-8104-156-1. Orkana akademisk, 2011. 344 s.  339.- (kan kjøpes fra blant annet haugenbok.no)

 • Hvor går Nord-Norge? – tidsbilder fra en landsdel i forandring

  Forlagets omtale: Nord-Norge omtales ofte som mulighetenes landsdel med rik tilgang på naturressurser som olje, gass, mineraler, fisk og områder for havbruk. Dette er ressurser som kan sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd, ikke bare for landsdelen, men også for nasjonen. Men de tradisjonelle næringene er i ferd med å miste sitt fotfeste. Nyetableringer innenfor olje, oppdrett og finans mangler sikker lokal forankring. Kulturlivet preges av lokaliseringsdiskusjoner, og debatten om samiske rettigheter virker mer splittende enn samlende. Motsetningene i regionen er blitt dypere og mer synlige. Denne boken tar pulsen på Nord-Norge, og trekker opp sentrale utviklingslinjer innenfor bl.a. næringsliv, politikk, økonomi, utdanning, forvaltning og kultur.

  Boka er laget i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Lenvik kommune. Professorene Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Rørvik er redaktører.  Boka inneholder artikler som tar pulsen på Nord-Norge og flere av dem tar opp forhold relatert til samisk spørsmål.

  Blant bidragene er:

  Sjøsamisk fornorskning og revitalisering av Asle Høgmo
  Snøhvit – eventyr i sameland? av Therese Henriksen og Hans-Kristian Hernes
  Marin ressursforvaltning, lokal kunnskap og bærekraftige samfunn i nord av Svanhild Andersen
  Nord-norske og samiske interesser: rettsliggjøring av folkestyre av Else Grethe Broderstad, Nils Oskal og Jarle Weigård
  Mot en samisk fiskeriforvaltning? av Svein Jentoft og Camilla Brattland
   

  ISBN: 978-82-8104-156-1. Orkana akademisk, 2011. 344 s.  339.- (kan kjøpes fra blant annet haugenbok.no)