Stikkord: interaktiv

 • Jens Martin Mienna: Liisá mátki

  Liisa matkiEt interaktivt eventyr om den lille jenta Liisa som alene drar inn i skogen hvor ingen andre før har vært. Hun er litt redd for hun vet ikke hva som finnes inne i skogen. Men er der så skummelt som alle tror?
  Boka er illustrert av Jens Martin Mienna selv og Jørn Are Keskitalo.
  Muitalus lea Liisá birra gii akto vuolgá mátkkkoštit meahccái gos ii oktage ovdal leat leamašan. Liisá lea balus, go son ii dieđe mat meahcis leat. Muhto lea go doppe nu issoras go buohkat jáhkket, vai lea go juoga eará manne ballet?
  Govat: Jørn Are Keskitalo ja Jens Martin Mienna.
  ISBN: 978-82-999213-2-9. Bárus, 2014. 28 s. Innb. 150.- (kan kjøpes gjennom Finnmark kontorservice i Kautokeino eller Karasjok)

 • Jens Martin Mienna: Mun ieš

  Ny barnebok av Jens Martin Mienna fra Kautokeino beregnet for aldersgruppen 3-7 år. Mun ieš handler om den lille jenta Kaisa og dagligdagse hendelser i hennes liv. Forfatteren har hentet inspirasjon fra sin egen datter til illustrasjonene og tekstene. Boka er noe nytt i samisk sammenheng – en interaktiv barnebok. Kaisa tenker over hva hun skal gjøre. Avgjørelsene bestemmes av lytterne. De forteller hva Kaisa skal gjøre. Passer godt å lese både med store barnegrupper og med et barn. Boka har store illustrasjoner som lett kan ses av alle.

  Mun ieš lea ođđa girji maid Guovdageaidnulaš Jens Martin Mienna lea čállán. Girji lea hui erenomaš sámi mánáidgirjjálašvuođas‐ interaktiivalaš mánáidgirji. Mánáidgirji heive 3 – 7 jahkásaš mánáide . Girji lea nieiddaža birra gean namma lea Kaisa. Girjji dáhpáhus lea dábálaš beaivi Kaisa eallimis. Soai leaba etniin guovttá ruovttus. Kaisa gártá diliide gos ferte mearridit feara maid. Mearrádusaide dárbbaša veahki guldaleddjiin/mánáin. Mánát besset de muitalit maid Kaisa galgá. Girječálli áigu čájehit girjji govaid digitála hámis, leat stuora govat maid buohkat sohpet oaidnit. Girji lea interaktiivalaš man heive hui bures lohkat ovttaskas mánnái muhto maiddái stuorát mánnájoavkkuide.

  ISBN:9788299859004. Arvefina, 2011. 159.-(Kan kjøpes fra karabok.no)

 • Jens Martin Mienna: Mun ieš

  Ny barnebok av Jens Martin Mienna fra Kautokeino beregnet for aldersgruppen 3-7 år. Mun ieš handler om den lille jenta Kaisa og dagligdagse hendelser i hennes liv. Forfatteren har hentet inspirasjon fra sin egen datter til illustrasjonene og tekstene. Boka er noe nytt i samisk sammenheng – en interaktiv barnebok. Kaisa tenker over hva hun skal gjøre. Avgjørelsene bestemmes av lytterne. De forteller hva Kaisa skal gjøre. Passer godt å lese både med store barnegrupper og med et barn. Boka har store illustrasjoner som lett kan ses av alle.

  Mun ieš lea ođđa girji maid Guovdageaidnulaš Jens Martin Mienna lea čállán. Girji lea hui erenomaš sámi mánáidgirjjálašvuođas‐ interaktiivalaš mánáidgirji. Mánáidgirji heive 3 – 7 jahkásaš mánáide . Girji lea nieiddaža birra gean namma lea Kaisa. Girjji dáhpáhus lea dábálaš beaivi Kaisa eallimis. Soai leaba etniin guovttá ruovttus. Kaisa gártá diliide gos ferte mearridit feara maid. Mearrádusaide dárbbaša veahki guldaleddjiin/mánáin. Mánát besset de muitalit maid Kaisa galgá. Girječálli áigu čájehit girjji govaid digitála hámis, leat stuora govat maid buohkat sohpet oaidnit. Girji lea interaktiivalaš man heive hui bures lohkat ovttaskas mánnái muhto maiddái stuorát mánnájoavkkuide.

  ISBN:9788299859004. Arvefina, 2011. 159.-(Kan kjøpes fra karabok.no)