Stikkord: fiskeriforvaltning

 • Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann

  Retten til fiske i fjorder og kystnære farvannI «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann» drøftes rettsgrunnlaget for private rettigheter til fiske i saltvann.

  Hovedregelen er at saltvannsfiske er en allemannsrett, og at fisket er fritt for alle norske innbyggere. Men kan faktisk fiske ha vært utøvet på en slik måte at det har dannet grunnlag for privatrettslige rettigheter? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget for slike rettigheter? Kan man benytte rettsinstitutter som alders tids bruk og lokal sedvanerett, gjennom analogier fra erverv av rettigheter på land?

  Boka er beregnet for forskere og studenter, men også personer som er opptatt av sjøsamiske fiskerettigheter vil ha nytte av boken.

  Skogvang er fra Manndalen i Nord-Troms og arbeider som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Boka er basert på hennes doktoravhandling «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann» fra 2012.

  ISBN: 978-82-1502-126-3. Universitetsforl., 2012. 320 s. 599.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok)

 • Hvor går Nord-Norge? – tidsbilder fra en landsdel i forandring

  Forlagets omtale: Nord-Norge omtales ofte som mulighetenes landsdel med rik tilgang på naturressurser som olje, gass, mineraler, fisk og områder for havbruk. Dette er ressurser som kan sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd, ikke bare for landsdelen, men også for nasjonen. Men de tradisjonelle næringene er i ferd med å miste sitt fotfeste. Nyetableringer innenfor olje, oppdrett og finans mangler sikker lokal forankring. Kulturlivet preges av lokaliseringsdiskusjoner, og debatten om samiske rettigheter virker mer splittende enn samlende. Motsetningene i regionen er blitt dypere og mer synlige. Denne boken tar pulsen på Nord-Norge, og trekker opp sentrale utviklingslinjer innenfor bl.a. næringsliv, politikk, økonomi, utdanning, forvaltning og kultur.

  Boka er laget i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Lenvik kommune. Professorene Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Rørvik er redaktører.  Boka inneholder artikler som tar pulsen på Nord-Norge og flere av dem tar opp forhold relatert til samisk spørsmål.

  Blant bidragene er:

  Sjøsamisk fornorskning og revitalisering av Asle Høgmo
  Snøhvit – eventyr i sameland? av Therese Henriksen og Hans-Kristian Hernes
  Marin ressursforvaltning, lokal kunnskap og bærekraftige samfunn i nord av Svanhild Andersen
  Nord-norske og samiske interesser: rettsliggjøring av folkestyre av Else Grethe Broderstad, Nils Oskal og Jarle Weigård
  Mot en samisk fiskeriforvaltning? av Svein Jentoft og Camilla Brattland
   

  ISBN: 978-82-8104-156-1. Orkana akademisk, 2011. 344 s.  339.- (kan kjøpes fra blant annet haugenbok.no)

 • Hvor går Nord-Norge? – tidsbilder fra en landsdel i forandring

  Forlagets omtale: Nord-Norge omtales ofte som mulighetenes landsdel med rik tilgang på naturressurser som olje, gass, mineraler, fisk og områder for havbruk. Dette er ressurser som kan sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd, ikke bare for landsdelen, men også for nasjonen. Men de tradisjonelle næringene er i ferd med å miste sitt fotfeste. Nyetableringer innenfor olje, oppdrett og finans mangler sikker lokal forankring. Kulturlivet preges av lokaliseringsdiskusjoner, og debatten om samiske rettigheter virker mer splittende enn samlende. Motsetningene i regionen er blitt dypere og mer synlige. Denne boken tar pulsen på Nord-Norge, og trekker opp sentrale utviklingslinjer innenfor bl.a. næringsliv, politikk, økonomi, utdanning, forvaltning og kultur.

  Boka er laget i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Lenvik kommune. Professorene Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Rørvik er redaktører.  Boka inneholder artikler som tar pulsen på Nord-Norge og flere av dem tar opp forhold relatert til samisk spørsmål.

  Blant bidragene er:

  Sjøsamisk fornorskning og revitalisering av Asle Høgmo
  Snøhvit – eventyr i sameland? av Therese Henriksen og Hans-Kristian Hernes
  Marin ressursforvaltning, lokal kunnskap og bærekraftige samfunn i nord av Svanhild Andersen
  Nord-norske og samiske interesser: rettsliggjøring av folkestyre av Else Grethe Broderstad, Nils Oskal og Jarle Weigård
  Mot en samisk fiskeriforvaltning? av Svein Jentoft og Camilla Brattland
   

  ISBN: 978-82-8104-156-1. Orkana akademisk, 2011. 344 s.  339.- (kan kjøpes fra blant annet haugenbok.no)