Stikkord: faktabøker

 • Line Halsnes: Nanos masjijna

  Lulesamisk oversettelse av Tøffe maskiner (2021).

  En bok om store maskiner og kjøretøy som blant annet dumper, traktor, gravemaskin og skurtresker. Du får se hva de alle sammen gjør.

  Faktabok for førskolebarn/småtrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Joakim Bergdahl.

  Ájlin ja Nijlas sihtaba vuosedit gájkajt ietjaska nanos masjijnajt. Båltum, traktåvrrå, bállemmasjijnna ja iehtjáda. Dákkár stuorra masjijnaj dån máhtá fievrrit stuorra lássájt sáddujs ja låggåt låsså giergijt, tjuohppat gårnijt ja tjuollat muorajt.

  ISBN 978-82-7943-214-2. Báhko, 2023. 49 s.  Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran)

 • Line Halsnes: Buosjes dinosávra

  Lulesamisk oversettelse av Tøffe dinosaurer (2022).

  Bok om de syv tøffeste dinosaurene som bl.a. stegosaurus, triceratops, velociraptor og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. Illustrasjonene er fargerike, detaljerte og riktige, både hvordan de så ut utenpå og inni. Samtidig er det mye kul dinosaurfakta som gjør leseren både klokere og nysgjerrig.

  Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter /Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

  Hans ja Ida sihtaba dunji vuosedit ietjasa buoremus dinosávrajt, dagu spinosaurus, velociraptor, triceraptops ja ájn vel. Muhtem nav stuoraga jut ednam skielbestij gå guohtsin. Nuppe vas njáhkin biráldis, ja adnin sihke såjijt ja dolgijt. Ruvvaláhkáj máhtá ietjat gåhtjudit dinosávrratjiehppen!

  ISBN 978-82-7943-213-5. Báhko, 2023, 48 s. Innb. (Kan kjøpes hos Árran – lulesamisk senter og Biblioteksentralen)

 • Line Halsnes: Nanos masjijna

  Lulesamisk oversettelse av Tøffe maskiner (2021).

  En bok om store maskiner og kjøretøy som blant annet dumper, traktor, gravemaskin og skurtresker. Du får se hva de alle sammen gjør.

  Faktabok for førskolebarn/småtrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Joakim Bergdahl.

  Ájlin ja Nijlas sihtaba vuosedit gájkajt ietjaska nanos masjijnajt. Båltum, traktåvrrå, bállemmasjijnna ja iehtjáda. Dákkár stuorra masjijnaj dån máhtá fievrrit stuorra lássájt sáddujs ja låggåt låsså giergijt, tjuohppat gårnijt ja tjuollat muorajt.

  ISBN 978-82-7943-214-2. Báhko, 2023. 49 s.  Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran)

 • Line Halsnes: Buosjes dinosávra

  Lulesamisk oversettelse av Tøffe dinosaurer (2022).

  Bok om de syv tøffeste dinosaurene som bl.a. stegosaurus, triceratops, velociraptor og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. Illustrasjonene er fargerike, detaljerte og riktige, både hvordan de så ut utenpå og inni. Samtidig er det mye kul dinosaurfakta som gjør leseren både klokere og nysgjerrig.

  Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter /Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

  Hans ja Ida sihtaba dunji vuosedit ietjasa buoremus dinosávrajt, dagu spinosaurus, velociraptor, triceraptops ja ájn vel. Muhtem nav stuoraga jut ednam skielbestij gå guohtsin. Nuppe vas njáhkin biráldis, ja adnin sihke såjijt ja dolgijt. Ruvvaláhkáj máhtá ietjat gåhtjudit dinosávrratjiehppen!

  ISBN 978-82-7943-213-5. Báhko, 2023, 48 s. Innb. (Kan kjøpes hos Árran – lulesamisk senter og Biblioteksentralen)

 • Ellen Anne Gaup: Miesážis rávis boazun – bohcco eallingeardi

  Hva spiser reinen? Hvorfor har noen rein horn, mens andre ikke har?

  I boka følges en hvit reinkalv gjennom det første leveåret: hva den opplever og hva den driver på med, hvor den holder til, hva den spiser etc. Boka er ei helillustrert bildebok med lettlest tekst, med en oppsummerende faktatekst og ordforklaringer.

  Fagbok om rein som bildebok for barn i alderen 4-9 år. Nordsamisk tekst. Illustrert av Malle Remmel.

  Maid borrá boazu? Manne leat muhtun bohccuin čoarvvit ja earáin eai?

  Dán fágagirjjis mii čuovvut gabbamiesáža vuosttaš eallinjagis: maid dat vásiha ja bargá, gos eallá, maid borrá jna. Girji lea ollislaččat govvagirjin oktan teavsttain mas lea čoahkkáigessojuvvon faktateaksta ja sátnečilgehusat.

  ISBN: 978-82-329-0298-9. Davvi girji, 2021. 56 s. Innb. 249.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Nina E. Eide, Inger Lise Belsvik: Sluemege – vaerien vaajmoe

  Sørsamisk oversettelse av Nina E. Eides bok Lemen – fjellets hjerte (2020).

  Når det er lemenår myldrer det av illsinte lemen i fjellet. Men plutselig er alle borte, og det kan ta flere år før du ser et lemen igjen. Hvorfor er det slik?

  Lemenet er en liten gnager med en stor personlighet, og den har en kjempeviktig rolle i naturen. Fra langt tilbake i tid har det vært lemenår hvert fjerde eller femte år, og løper det rundt millioner av lemen som påvirker landskapet, dyrelivet og plantelivet i fjellet. Men plutselig er de borte alle sammen, og det kan gå flere år før man ser dem igjen. Denne boka er gjennomillustrert og inneholder bilder og fakta om lemen.

  Illustrert av Inger Lise Belsvik. For aldersgruppen 6-13 år.

  ISBN: 978-82-329-0199-9. Davvi girji, 2020. 52 s. Innb. 249.-

 • Nina E. Eide, Inger Lise Belsvik: Goddesáhpán – duoddara váibmu

  Nordsamisk oversettelse av Nina E. Eides bok Lemen – fjellets hjerte (2020).

  Når det er lemenår myldrer det av illsinte lemen i fjellet. Men plutselig er alle borte, og det kan ta flere år før du ser et lemen igjen. Hvorfor er det slik?

  Lemenet er en liten gnager med en stor personlighet, og den har en kjempeviktig rolle i naturen. Fra langt tilbake i tid har det vært lemenår hvert fjerde eller femte år, og løper det rundt millioner av lemen som påvirker landskapet, dyrelivet og plantelivet i fjellet. Men plutselig er de borte alle sammen, og det kan gå flere år før man ser dem igjen. Denne boka er gjennomillustrert og inneholder bilder og fakta om lemen.

  Illustrert av Inger Lise Belsvik. For aldersgruppen 6-13 år. Oversatt til nordsamisk av Lill Hege Anti.

  Háliidat go eanet oahpásmuvvat goddesáhpániin?

  Go lea goddesáhpánjahki, de lađaidit bahás goddesáhpánat duoddaris. Muhto báifáhkka jávket ja sáhttet gollat máŋga jagi ovdal go das oainnát goddesáhpána. Manne lea nu?

  Dán girjjis mii čuovvut goddesáhpána bárisjagis ja vuollejagis. Oahpat maiddái mo dálkkádatrievdadusat sáhttet jávkadit goddesáhpániid, ja manne goddesáhpán lea nu dehálaš eallimii duoddaris ahte gohčoduvvo duoddara váibmun.

  ISBN: 978-82-329-0190-6. Davvi girji, 2020. 52 s. Innb. 249.-

 • Ingunn Olsen: Eallit ja lottit/Dyr og fugler

  Bok med fortellinger og fakta om dyr og fugler, med parallelltekst på nordsamisk og norsk. Boka er illustrert av Hermod Karlsen.

  Nå kan du lære navnet på 10 ulike dyr og 12 fugler! Visste du at alle dyr og fugler har et latinsk navn? Hvilket dyr er det som aker ned bakken om vinteren? Hva er luffer? Hva gjør fuglene når de hekker? Og hva er en standfugl?

  ISBN: 978-82-7601-244-6. Iđut, 2018. 52 s. Innb. 230.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre)

 • Conrad Mason: Dinosávra

  Dinosavra coverLulesamisk oversettelse av Conrad Masons Dinosaurs (2010). Boka gir et spennende innblikk i dinosaurenes verden. Den kombinerer interessant informasjon med en enkel lesetekst for å inspirere ferske lesere. Illustrert av Daniel Howarth. Oversatt til lulesamisk av May-Judith Amundsen.
  For noen millioner år siden fantes det noen merkelige skapninger i verden. Det var dinosaurene…
  ISBN: 978-82-7943-060-5. Árran, 2017. 43 s. Heftet. 100.-
   

 • Trond-Viggo Torgersen & Vivian Zahl Olsen: Rumaš

  rumasTrond-Viggo Torgersens klassiker om kroppen er nå oversatt til nordsamisk. Kroppen (1981) er boka som svarer forståelig på alle de rare spørsmålene barna har om kroppen.
  Barn ønsker å vite så mye om kroppen. Ofte har voksne problemer med å svare på alle spørsmål. Denne boka lærer barna om kroppen på en morsom og lettfattelig måte. Den tar for seg hele kroppen fra innerst til ytterst, og stoffet er tilrettelagt slik at barnet forstår hva som menes og hvilke funksjoner og roller de ulike stoffene i oss har. Med en bok å peke i og lese fra, blir det så mye lettere å forklare for barnet. Boka har flotte og fargerike illustrasjoner laget av Vivian Zahl Olsen. For barn i alderen 6-12 år.
  Mánát háliidit diehtit olu rupmaša birra. Dávjá ii leat rávisolbmuide álki vástidit buot – soaitá sii eai dieđe, dahje leat muhtin áššit maid birra ii leat nu álki ságastit. Dát čáppa ja ivdnás girji rupmaša birra, mii almmuhuvvui vuosttaš geardde jagi 1983, lea máŋga buolvva diehtoáŋgiris mánáide álkit, jierbmát ja miellagiddevaččat vástidan mo rumaš doaibmá. Girji lea jorgaluvvon olu gielaide, ja dál maiddái sámegillii.
  ISBN: 978-82-8263-167-9. ČálliidLágádus, 2015. 46 s. Innb. 280.-