Gïelevåhkoe/Samisk språkuke 2022

Samisk språkuke skal vise frem og løfte opp de samiske språkene, sånn at flere får vite hva det samiske språk og kulturen innebærer.

Dette er uken når de samiske språkene skal høres og synes over alt.

Her finner du mer utfyllende informasjon, maler til ditt arrangement, påmelding av arrangement, og andre gode verktøy: https://giellavahkku.org/

Bøker for høytlesning og aktivitet på sørsamisk språk;

bokanbefalinger for språkuka for samisk bibliotektjeneste

Les og lytt for barnet ditt;

Sørsamisk/Lulesamisk og Nordsamisk språk;

https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/les-for-meg-sprak-fra-forste-stund/les-og-hor-boka-riebancivga-riebijtjivgga-riepientjovke/

Les for meg film med Ella Marie Hætta Isaksen;

https://youtu.be/1C4eFpZdJ80

Sametingets bibliotek tilbyr bokgaver til alle samiske barnefamilier på Sør-, Lule og Nordsamiske språk!

https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/les-for-meg-sprak-fra-forste-stund/bokgaver-til-smabarn/