Kategori: App

 • Vanja Elisadatter Ulfsnes: Gutten som lurte Stallo/Bárdni gii Stálu dájuhii

  Gutten, Eles, bruker sin list til å lure den skumle Stalloen som har kidnappet Áirá.

  En morsom og litt skummel historie basert på et samisk eventyr. Den handler om mot og tapperhet, og hvordan man kan overkomme hindringer ved å være smart og tro på seg selv.

  Tekst på norsk og nordsamisk. Illustrert av Elisabeth Årebrot Madsen.

  Den er også mulig å laste ned som spill/interaktiv fortelling på www.samiskeeventyr.no

  Eles atná juonaidis vai nagoda fillet issoras Stálu mii lea váldán Áira. Somás ja veahá issoras muitalus mas lea vuođđun sámi álbmotmuitalus mii lea dan birra ahte olmmoš sáhttá lat jállu ja duostil, ja de beassá váttisvuođaid čáđa dainna go lea gávvil ja go jáhkká alcces.

  ISBN: 978-82-691573-1-4. Miksapix Interactive AS, 2020.57 s, 57 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Samernas Utbildningscentrum: Lulesamisk-svensk ordbok

  iPhone Screenshot 1Den lulesamiska ordboken
  Olavi Korhonen är profes­sor emeritus i samiska vid Umeå universitet och tog på 70-talet fram en lulesamisk ordbok, som är grunden till den revide­rade ordbok som nu tagits fram.
  En arbets­version av ordboken togs fram under åren 2004-2006 och var klar våren 2006. År 2008 inleddes projekt för färdig­stäl­lande av arbets­versionen till en ordbok. Den lulesamiska-svenska delen av ordboken lanserades som en ordboksapp under våren 2015. Olavi Korhonen har genom­fört det slutliga arbetet kring ordboken.
  Ap­pen ges ut av Sámij åhpadusguovdásj i samarbete med Samiskt språk­cent­rum. Sámij åhpadusguovdásj vill tacka författaren samt alla bi­dragsgivare och korrekturläsare som möjlig­gjort att denna ordbok kunnat tillgängliggör­as som en app i smartphones och surfplattor.
  Ap­pen innehål­ler, ordbok från lulesamiska till svenska.
  Ap­pen går att använda utan internetuppkopp­ling.
  Appen finns att hämta på App Store