Subttsasa amás gáttes

I novellesamlingen Subttsasa amás gáttes er oversatte noveller fra verdenslitteraturen. Boka inneholder noveller fra Edgar Allan Poe, Anton Tjehov, Aleksis Kivi, Virginia Woolf, Arthur Conan Doyle, James Joyce, Lev Tolstoj med flere.

Novellesamlingen er tenkt til de som kan lulesamisk som første språk, voksne samt elever på videregående skole.

Oversetteren er Are Tjihkkom.

Tjoahkken lågådahtti galla giehto sáme iednegielagijt, gudi dánen oahpástuvvi moatte lágásj tiemájda ja ulmutjijda novella, oanes subttsasa, sjánnara baktu. Tjálle li moattet bájkes ja ájges dási tjåhkanam. Oanes báhkuj: Subttsasa amás gáttes bukti värálda girjálasjvuodav sábmáj.

ISBN 978-82-692239-5-8. Tjihkkom almmudahka. 2022. 201 s. ill. Innb.  200,-.  Kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen.

Birgitta Simma: Samiskt kyrkoliv – historia, kultur, teologi

I boka Samiskt kyrkoliv gir Birgitta Simma grunnkunnskap om samisk historie kultur, spiritualitet og tradisjoner. Hun ønsker at menigheter gjennom en større forståelse for samisk kirkeliv, er bedre rustet til å møte behov av åndelige rom der samer kan bære med seg sin identitet og kultur. 

Den samiske kristne tradisjonen er gammel og i den spiritualiteten med respekt for skapelsen og velsignelse i hverdagen finner vi en stor skatt som beriker hele kristendommen.

Birgitta Simma er prest og har hatt arbeid som stiftsadjunkt for samisk kirkeliv og samiske spørsmål i Luleå stift.

Girjjis Samiskt kyrkoliv ovdanbuktá Birgitta Simma vuođđomáhttu sámi historjjá kultuvra, spirituealla ja árbevieru birra. Son háliida ahte searvegoddi eanet sámi girkoeallima áddejumi bokte, lea buoret ráhkkanan vuostáiváldit dárbbu vuoŋalaš lanja gos sápmelaččat sáhttet guoddit iežaset identitehta ja kultuvrra.

Sámi risttalaš árbevierru lea boaris ja vuoiŋŋalaš sivdnideami gudnejahttimiin ja juohkebeaivválaš buressivdnádusas gávdnat stuorra árdna mii riggodahttá olles kristtalašvuođa.

Birgitta Simma lea páhppa ja lea bargan sámi girkoeallimis bismagoddeadjunktan ja sámi gažaldagain Luleju bismagottis.

ISBN: 9789173156257. Argument Förlag, 2022. 390 s. ill. Innb. 230,- (Kan kjøpes gjennom /lea vejolaš oasttit :Adlibris.).

Rakel-Iren Ø.-L. Pedersen: Bådådjo buoremus gæjmmár/Bodøs beste gamer

Hendelser i denne tospråklige ungdomsboka er plassert i Bodø.  Dette er forlagets første utgivelse, og teksten er på lulesamisk og norsk.

Boka forteller om Niillas og Sunna som begge liker å spille. De bestemmer seg for å delta i en spillekonkurranse på Stormen bibliotek en dag i oktober 2019. Og her begynner deres reise, om de virkelig kunne vinne denne konkurransen.

Oversetter: Maj-Judith Haukeland Amundsen.

Tjálle Stájgos almodij nuorajgirjev sábmáj ja dárruj (Bård Eriksen, Nord-Salten Avis, 11.11.22)

Guovtegielak tweens/nuorajgirjje «Bådådjo buoremus gæjmmár/Bodøs beste gamer» almoduváj sáme giellavahkon.

– Girjje l guovte giellaj almoduvvam, julevsámegiellaj ja dárogiellaj. Girjje l Nijlasa ja Sunná birra gudi lijkkuba giejmmit, ja mannaba dáhpádussaj «Bådådjo buoremus gæjmmár» Stormen girjjevuorkán nágin biejve gålgådismánon 2019. Dåppe álggá sunnu mannulahka, máhtteba gus duodaj vuojttet dáv gilppusav, tjállá Vivian Aira præssadiedádusán.

ISBN: 978-82-6930-460-2. Nálaga Tjállaga : julevsáme almmudahka/lulesamisk forlag. 2022. 80 s. ill. (Kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

Linnea Axelsson: Ædnan – Maa meissä

Ædnan er nordsamisk og betyr landet, marken og jorden. Eposet Ædnan forteller om to samiske familier, hvis skjebner speiler samenes nyere historie fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Bit for bit vokser et følelsesmessig landskap frem, samtidig som familienes liv flettes sammen med Sveriges koloniale politikk.

Finsk oversettelse av Kaija Anttonen.

Linnea Axelssonin «Ædnan – Maa meissä» kertoo kahdesta saamelaisperheestä ja saamelaisten historiasta 1900-luvun alusta 2010-luvulle Ruotsissa.  Axelsson näyttää miten saamelaisiin kohdistuneet toimet – pakkosiirrot, rotututkimus, asuntolat, voimaloiden rakentaminen ja kaivokset – ovat heijastuneet yksilöiden elämään ja identiteettiin.

ISBN: 9789526983530. Kieletär Inari. 2022. 773 s. kr 424,- (Kan kjøpes via Adlibris)

Jeff Kinney: Čuovâuáivi peivikirje 2 : stuorrâviljâ almaaštâl

Enaresamisk oversettelse av Diary of Wimpy Kid 2 : Rodrick Rules (2017).

Greg, antihelten, er tilbake med en ny dagbok. Denne gang handler det om nye pinlige eventyr han gjorde i sommerferien. Han gjør det han kan for å fortrenge det. Men uheldigvis for Greg, har Rodrick, storebroren, full oversikt over det Greg prøver å kaste et glemselens slør over.

 

Ele váá koijâd, maht Greg Heffley kesiluámu moonâi! Sun ij haalijd muštâliđ tast maiden. Greg lii masa moovtâ škoovlâ älgimist : kavhâdis kesiluámu lii vijmâg-uv nuuhâm… Eromâšávt oovtâ ääši uážuččij Greg mielâst vájáldittiđ aaibâs ollásávt. Tot lii väivi, ko stuorrâviljâ Rodrick tiätá, et mii lii tábáhtum. Sun lii Greg mielâst uáli kierdâmettum. Peivikirje čälimist láá jieijâs vaarah…

Oversatt til enaresamisk av Fabrizio Brecciaroli.

ISBN: 978-952-7477-00-7. Anarâškielâ servi ry.  2022. 218 s. Innb.  Kan bestilles via Duodjishop.fi.

Jeff Kinney: Čuovãuáivi peivikirje

Enaresamisk oversettelse av Diary of a Wimpy Kid (2007). 

Greg skriver dagbok for alle sine fremtidige fans, han må bare takle mellomstadiet først.

Han er ikke særlig populær på skolen, han har selv rangert seg som nr. 52 eller 53 på popularitetsskalaen. Vennene hans er nerdete og ødelegger alle hans sjanser hos det motsatte kjønn. Selvfølgelig er det aldri hans feil når noe går galt. Eller kanskje det bare er trangen til å gjøre utrolig dumme ting fordi det virker lurt der og da.

Boka er skrevet som håndskrevne dagboknotater, har episodiske korte kapitler og er humoristisk. Fortelling for mellomtrinnet. Oversatt til enaresamisk av Mikkãl Morottaja.

ISBN: 9789524414265. Sámediggi/Sametinget i Finland. 2020. Innb. Kan kjøpes via Duodjishop.fi.

Dyan Sheldon, Gary Blythe: Sválláj vuolle/Fálláj vuolle

Lulesamisk og pitesamisk oversettelse av The whales’ song/Hvalenes sang (1991).

Vesle Lily hører bestemor fortelle om hvordan hun pleide å sitte på moloen og vente på at de store, vakre hvalene skulle dukke opp. Hun lyttet til hvordan hvalene sang, og så de veldige dyrene boltre seg i havet. Lily er også fascinert av hvalene, og i drømme hører hun dem; sangen og stemmene deres som er som vinden!

Lijná áhkko sunji subttsasav subtsastij: «Dale lij akti», subtsastij, «gå nuorre lij dievva svállájs. Da lidjin stuoraga degu váre, ja ráfálattja degu mánno.» Lijná åhtsålij svállájt gæhttjat. Sån hálijdij daj vuolev gullat. 26 s. Oversetter lulesamisk: Birgit Å. Andersen. Oversetter pitesamisk: Olve Utne.

ISBN: 9788279432074. Báhko forlag. 26 s. Innb. Kan kjøpes via Árran lulesamisk senter.

Jan Chr. Næss , Jens Kristensen: Miehttseielle stádan

Lulesamisk oversettelse av Ville dyr i byen (2016).

På en rusletur i byen kan man møte på mange forskjellige ville dyr. Det kan være rovfugler og byttefugler, gnagere, mårdyr, insekteter og lykkejegere som rev og måke, flygende pattedyr, ørret og mink, for å nevne noen. Fortellingene er både morsomme, skumle og spennende, og har mange illustrasjoner.

Tjabu stáda guovddelin li villda juhtusa ja låtte degu hábaga, mievre, riehpiha ja sákkásjjuhtusa. Dán girjen besa dájt ja muhtem ietjá juhtusijt ja iellijt iejvvit.

Ássjeprosá mánájskåvllåj. Jårggåliddje/Oversetter Nadia Kielatis.

ISBN: 9788279432036. Báhko forlag. 2022. 27 s. Heftet. Kan kjøpes via Árran lulesamisk senter.

Terje Wollmann & Kristoffer Karlsen: Nijlas ja Mággá

Lulesamisk oversettelse av tegneserien Nils & Magga (2020).

Søskenparet Nijlas og Mággá bor i Finnmark. I det første kapittelet er man hjemme hos søskenparet der onkelen forteller historier fra reingjetingen og Nils får «låne» onkels bil til lek. Onkelen, som vanligvis er tøff og uredd, viser nye sider i møte med en liten edderkopp.

Oversatt av Are Tjihkkom og Heidi Andersen.

Oarbbenattja Nijlas ja Mággá årroba Finnmárkon. Dán vuostasj låhkusin de guossidip sunnuv sijdaniska, gånnå äddnuska subtsas ällosujtos, ja Nijlas sujsta bijlav mahkas luojkká. Dábálattjat buosjes ja jálos äddnuska galla sjaddá ietjá lágátjin hievnev iejvvidijn. Tjuorgasrájddo mánájskåvllåj ja gasskadássáj. Biblioteksentralen le tsuojggusav tjállám.

Are Tjihkkom ja Heidi Andersen libá jårggålam.

ISBN: 9788269198584. Vintereik forlag, 2022. 25 s. Heftet. (Kan kjøpes via Biblioteksentralen.)