Samenes nasjonaldag 6. februar og samisk uke – bibliotekene i Troms

6. februar feires samenes nasjonaldag i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen har også navnet Samefolkets dag og Samisk folkedag. Samefolkets dag feires til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim 6. februar 1917. For første gang møttes samer fra svensk og norsk side for å arbeide for felles samiske saker over grensene. Den samiske nasjonaldagen ble vedtatt på Samekonferansen i 1992, og ble feiret for første gang i 1993. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Arrangement i folkebibliotekene

Beate Bursta: Kofta og jeg – om å tråkle sammen en sjøsamisk familiehistorie 

Boksamtale

Onsdag 7. februar kl. 18.00 på biblioteket, Senter for nordlige folk – arrangementet strømmes direkte åpent for alle. Vi oppfordrer bibliotekene i Troms å strømme arrangementet. Den blir ikke tilgjengelig i opptak.

Ingen gikk i kofte da Beate Bursta vokste opp i et norsk fiskevær ytterst på finnmarkskysten på 1970- og 80-tallet. Foreldrene hennes snakket samisk kun dersom noe skulle holdes hemmelig for henne, eller hvis eldre slektninger var på besøk. Men gradvis endres fortellingene om hvem familien er, og er egentlig stedet så norsk som det framsto da hun vokste opp? Forfatteren begynner selv å lengte etter å bære kofta. Gjennom å lære seg å sy kofte nøster hun også opp i sin egen historie og identitet. 

Kofta og jeg er Beate Burstas debut som forfatter. I denne personlige sakprosaboka undersøker hun sin egen sjøsamiske bakgrunn og hvordan det å sy og bære kofte bidrar til en sterkere samisk tilhørighet. Boka gir også møter med flere kvinner som deler forfatterens erfaringer. 

Vi møter Beate Bursta i samtale om boka med Sajje Solbakk, som er leder for Riddu Riđđu, og den sjøsamiske duojaren Jorunn Løkvold. 

Beate Bursta er fra Burstad i Måsøy kommune. Hun er vokst opp i Havøysund og bor i dag i Alta. Hun har jobbet med samisk og nordnorsk kulturformidling, og er opptatt av tilhørigheten til små steder. 

Arrangør: Gáivuona girjerádju/Kåfjordbibliotek/Kaivuonon biblioteekki.

Medarrangører: Troms fylkesbibliotek, Riddu Riđđu festivála, Davvi álbmogiid guovddaš/Senter for nordlige folk og Giellasiida

Strømmelenke: Boksamtale: Beate Bursta: Kofta og jeg. Om å tråkle sammen en sjøsamisk familiehistorie – YouTube

Tekst nordsamisk

Ii oktage geavahan gávtti go Beate Bursta bajásšattai dáru guollebivdohápmanis Finnmárkku rittu olggobealde 1970- ja 80-logus. Váhnen guovttos sámásteigga dušše jus ledje čiegusságat, dahje jus bearašlahtut ja fuolkkit fitne guossis.

Muhto dađistaga rivdet muitalusat bearraša birra ja geat sii rievtti mielde leat, ja lea go nu ahte su bajásšaddanbáiki lea nu dáru go orui leamen bajásšaddamis? Čálli álgá maiddái ieš ohcalit geavahit gávtti. Gáktegoarruma bokte beassá maid guorahallat iežas historjjá ja identitehta.

Beate Bursta sárdnu iežas girjji birra Riddu Riđđu festivála jođiheddjiin Sajje Solbakkain ja mearrasámi duojáriin Jorunn Løkvoldain.

Sollaug Sárgon er samisk forfatter fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Hun skriver på nordsamisk og har gitt ut 4 diktsamlinger og en barnebok. I anledning Samenes nasjonaldag har laget en video med egne dikt på nordsamisk og norsk. Hyllest til Samenes nasjonaldag og til det samiske flagget.

Hilsen fra Sollaug Sárgon (6 min., 36 s. YouTube). Tilgjengelig 6/2-13/2.24

Arrangement i bibliotek i Troms

Balsfjord bibliotek – Markering av Samefolkets dag (6-8. februar)

Skrivekurs med Sigbjørn Skåden 29.02.24 – Balsfjord

Målselv bibliotek, Istindportalen

08.02.24 kl. 1900: Samiske kulturminner i Dividalen nasjonalpark

Tjeldsund bibliotek:

13.02.24 kl. 18.00: Kofta og jeg. Om å tråkle sammen en sjøsamisk familiehistorie | Facebook

Ibestad bibliotek – Plakat samisk uke i biblioteket

Om samisk tilflytting til Senja og Midt-Troms på 1700-tallet – og om korss’n gryllefjæringen Kåre blei interessert i samisk historie (43 min.)

Hør foredraget av historiker Kåre Rauø

Cand. philol. Kåre Rauø foredrar om samiske utflyttere fra Torne lappmark som på 1700-tallet slo seg ned i Midt-Troms og ryddet gårder i marka. Det er spesielt flyttinga i tidsrommet 1760 til 1800 Rauø setter søkelys på.

Drivkrafta bak utflytting og nyetablering synes først og fremst å kunne knyttes til vanskelige år i reindrifta, både på grunn av værmessige vanskelige forhold, sykdom på reinsdyrene og flere grasserende koppeepidemier i lappmarkene.

Kåre Rauø forteller om strabasiøse år, men også om livskraft og vilje til overlevelse.

Rauø har hovedfag i historie, med samisk flytting fra Torne lappmark til kysten av Troms som spesialfelt. Hans hovedfagsoppgave Fra Torneå Lappmark til Wästersiön. Samiske flytninger 1590 – 1800 kan fjernlånes fra UiT Norges arktiske universitet. Rauø har bakgrunn som lærer og museumsbestyrer.

Foredraget er skrevet på bestilling av Senja bibliotek og støttet av Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Regionalt biblioteksamarbeid i Midt-Troms i 2023. Foredraget ligger fortsatt tilgjengelig bhos Senja bibliotek.

Digitale ressurser

Historien om det samiske flagget: Sameflagget (SNL)

Ressurssider om samenes nasjonaldag:
Samenes nasjonaldag – Sjøsameportalen, Nordlige folk
Nasjonaldag og nasjonale symboler – Sametinget
Samenes nasjonaldag (fn.no)
Tips til 6. februar i skole og barnehage (Gaavnoes – sørsamisk digitalt)
Samenes nasjonaldag – liste over ressurser som omhandler samenes nasjonaldag 6. februar (Ovttas.no)

Nuohtti – søkeportal for samisk arkivmateriale

I denne portalen kan du søke og bla i digitalt arkivmateriale fra hele Europa knyttet til samer og det samiske.

Hvordan være bibliotek for samiske innbyggere (Morten Olsen Haugen, Gaavnoes, 03.03.22)

Podkaster:

Sápmi (podkaster og annet innhold om samer eller på samiske språk på NRK Radio) Inneholder blant annet podcastserien Samenes historie (Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk? )og Gozuid alde ( hvor Ella Marie Isaksen Hætta og Sajje Solbakk samtaler med unge samer om aktuelle og gjerne tabubelagte temaer. De ønsker å medvirke til mer åpenhet i Sápmi. Den kan også ses i tekstet versjon i NRK TV).

Samesystrar (Podkast av Anne-Marja Persson som hedrer og løftrer frem sterke samisk kvinner. Persson i samtale med blant andre forfatterne Stina IngaElin Anna Labba og Anne Wuolab)

RiddoDuottarMuseat (Museumspodkast)

Filmer:

Sapmifilm (streamingtjeneste laget av ISFI for samiske filmer. 59 NOK i måneden)

Filmbib (filmer på samisk språk eller relatert til samer i Filmbib. Gratis for alle med Nasjonalt lånekort)

Filmrommet (Samiske filmer i Filmrommet – strømmetjeneste for skoler og bibliotek)

NRK Samisk (TV-programmer og filmer på samisk eller relatert til samer i NRK sitt arkiv – inneholder blant annet dokumentarfilmene:

SVT Play (Samisk innhold i SVT Play. Inneholder blant andre dokumentaren Gravplundrarna (2021))

Videogalleri Nordlige folk (Inneholder blant annet filmer om hvordan man lager rognbollesuppe, blødpølser og blodpannekaker. )