Gratis Bokstartseminar 20. oktober 2023 – språk og lesing fra 1. stund

Bokstart – Språk og lesing fra første stund
Dato: Fredag 20. oktober
Klokken: 09:30-15:30
Sted: Marmorsalen, Sentralen i Oslo, Øvre Slottsgate 3.

Seminaret strømmes, men påmelding er påkrevd.

Mer informasjon om program og påmelding: Bokstart – språk og lesing fra første stund

Bokstart er et internasjonalt anerkjent prosjekt som oppmuntrer voksne til å lese sammen med barn fra de er små. Helsestasjoner, bibliotek og barnehager samarbeider om å sikre flere barn gode opplevelser med bøker fra tidlig alder, blant annet ved å gi barn og deres foresatte bokgaver.

Blant bidragsyterne er Päivi Alanen fra Sametingets bibliotek som informerer om Sametingets bokstartprosjekt Loga munnje!/Les for meg.

Seminaret er for bibliotekarer, helsearbeidere, barnehageansatte og andre som jobber med barns språkutvikling, og alle som er opptatt av litteraturformidling rettet mot små barn og familier.