Rakel-Iren Ø. L. Pedersen: Bådåddjon bööremes gejmere – Bodøs beste gamer

Sørsamisk oversettelse av Bådåjo buoremus gæjmmár/Bodøs beste gamer (2022).

Hendelsene i denne tospråklige romanen er lagt til Bodø.

Boka forteller om Næjla og Sunna som begge liker å spille. De bestemmer seg for å delta i en spillekonkurranse på Stormen bibliotek en dag i oktober 2019. Og her begynner deres reise, om de virkelig kunne vinne denne konkurransen.

Oversatt til sørsamisk av Ajlin Jonassen Kråik. Illustrert av Sissel Ringstad. For mellomtrinnet. Boka er også gitt ut i nordsamisk/norsk utgave.

Gærja Næjlan jïh Sunnan bïjre mah lyjhkoeh spïeledh. Dah eajhnaduvvieh meatan årrodh aktene spïelegaahtjemisnie gærjagåetesne rïhkeden 2019. Jïh desnie dej feeleme aalka, mejtie buektiehtieh gaahtjemem vitnedh.

Daate lea soptsese spïelemen jïh gaahtjemen bïjre.

ISBN: 978-82-329-0600-0. Davvi girji, 2024. 80 sider. Innbundet. 349.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)