Lise Myhre: Dracarys

Sørsamisk oversettelse av Lise Myhres Dracarys (2020). Bok 16 i serien om Nemi.

Nemi er en jente i tyveårene med et lidenskapelig forhold til drager, jedier og svartmetall. Hun har funnet sin plass blant de andre utskuddene og trives der. Nemi har en forkjærlighet for sjokolade, alkohol og røyk, og misliker pelsoppdrett, fotball og autoriteter. Hun drømmer seg stadig bort til fantasiverdener med drager og monstere, men gjør også mange observasjoner om sitt eget hverdagsliv.

Nå er venninnene Cyan og Ophelia single, mens Nemi og Grims forhold møter en stor utfordring. Dette er en samlebok av Nemi-striper, dikt og helsider utgitt i 2014 og 2015.

Tegneserien Nemi av Lise Myhre slo gjennom i 1999, og ble raskt populær på flere språk. Nemi er både barnsligst, frekkest, mest naiv, mest kynisk, og veldig glad i snop, øl, heavy metal, drager og fantasy.

Oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Nemi tjeehpes vaarjoejgujme gåårvede, voelegem jåvka, dållefuemtieh, fantasym jïh garre metalem lyjhkoe. Nemi rovnege, jåabpan jïh Annje maanan mïelesne. Dïhte lusteligke jielem sjuevnjedsraedteste vuajna. Nemi lea åavtoes gaarmanæjjide håakan, fæjhkide, voelegasse jïh tjihtesidie. Nemim maahta lohkedh luhkiegolmene gïelesne jïh åarjelsaemien daelie luhkienjealjadinie sjædta.

ISBN: 978-82-93402-75-6. Gielem nastedh, 2024. 160 sider. Innbundet. (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte )