Sørsamisk oversettelse av Bjørnis kjører brannbil (2021).

Brannbamsen Bjørnis elsker å kjøre brannbil, men en brannkonstabel kan også kjøre både bil, båt, dronebil og helikopter. Bli med Bjørnis når han kjører blant annet sekshjuling, stigebil og brannbåt.

Hvert oppslag har en tilhørende historie. Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.

Bjørnisprosjektet er et samarbeid mellom brannvesenet og Brannvernforeningen. Boka er skrevet og illustrert av Marte Gravseth Aspen og oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Pãiviö. For førskolebarn/småtrinn. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

ISBN:  978-82-94048-45-8. Gïelem nastedh, 2023. 23 sider. 50.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)