Ellen Anne Sara Gaup: Gumpevileppis Vilge

Vi følger ulveungen Vilge og får vite hvordan ulvene klarer seg i naturen.

Ulven har alltid vært et dyr mennesker ikke har vært så begeistret for, særlig de som har jordbruk eller reindrift som næring.

Ulven er et rovdyr. I en ulveflokk er det mange ulver, og de kan drepe mange sauer og rein.

Denne boka har som mål å fortelle om ulven og ulvens levemåte og hvordan de jakter i flokk og alene. Ulven er en del av økosystemet og er viktig, da den er med på å holde hjortedyrbestanden stabil. Nordsamisk tekst.

Illustrert av Elisabeth Årebrot Madsen: Sakprosa bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet. Nordsamisk tekst.

Dát muitalus lea gumpevielpá Vilge birra.

Mii beassat čuovvut Vilge ja oahpásmuvvat movt gumppet ellet luonddus.

Gumpe lea min gaskkas álo leamaš ealli masa olbmot eai nu liiko, erenomážit olbmot ealáhusain, nugo eanandoallit ja boazodoallit. Gumpe goddá ja borrá eará ealliid. Gumpevalvvis leat ollu gumppet ja sáhttet goddit ollu sávzzaid ja bohccuid. Dáinna girjjiin lea ulbmil oahpahit mánáide movt gumppet ellet luonddus, ja movt gumppet bivdet valvvis ja okto. Gumpe lea maid ealli mii gullá luonddu ekovuogádahkii, ja gumpe lea ávkkálaš luonddus, go dat doalaha ahte goddeeallit ovdamearkka dihte eai laskka badjelmeari.

ISBN:  978-82-329-0544-7. Davvi girji, 2024. 55 s. Innb. 295.- (kam kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)