Barneboka Mu gorut (Min kropp) har som formål å lære barn å sette grenser for sin egen kropp og å forebygge seksuelle overgrep i Sápmi.

Dette er et tema som det er vanskelig å kan snakke om, men det er viktig at små barn lærer å sette grenser og bestemme over sin egen kropp. De må lære å skille mellom når det er trygt og når det ikke er. Det er også viktig at de lærer å sette grenser muntlig.

Forfatteren Sollaug Sárgon er fra Kautokeino, og er godt kjent med det samiske samfunnet. Hun er barnevernspedagog og spesialpedagog og har jobbet med barn og unge i det samiske samfunnet hele sin yrkeskarriere, forteller Sárgon.

Bokas målgrupper er barn i alderen 3-9 år. Nordsamisk tekst.

Vil lære små samiske barn å sette grenser for sin egen kropp (Elin Margrethe Wersland, 05.10.23, Ságat)

Mánáidgirjji Mu gorut ulbmil lea oahpahit mánáid bidjat rájáid iežaset gorudii ja eastadit seksuálalaš rihkkumiid Sámis.

Dán fátta birra sáhttá leat váttis hupmat, muhto lea dehalaš ahte smávva mánát ohppet bidjet rájiid ja mearridit iežaset goruda badjel. Sii fertejit oahppat earuhit goas lea oadjebas, dorvvolaš ja goas fas ii leat. Lea maid dehalaš ahte ohppet bidjat rájiid njálmmalaččat.

Girječálli Sollaug Sárgon lea Guovdageaidnulaš ja dovdá bures sámi servodaga. Son lea mánáidsuodjaluspedagoga ja erenoamášpedagoga ja lea bargan mánáiguin ja nuoraiguin sámi servodagas olles su virgekarrieara, muitala Sárgon.

Girjji olahusjoavkkut leat mánát agis 3-9 jagi. Davvisámegielat teaksta.

ISBN: 9788293781080. Bárus SA, 2023. Innb. 22 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)