Mari Moen Holsve: Máidnasat golgosis

Nordsamisk oversettelse av Sommerlesfortellinga 2022 Eventyr på rømmen (2023).

Bli med Astrid og Asbjørn på en farefull utflukt for å hindre eventyrskikkelser i å rømme fra bøkene sine. Historien er skrevet av den prisvinnende forfatteren Mari Moen Holsve (f. 1986) som har skrevet alle de spennende fortellingene om Asbjørn og Astrids eventyr til den nasjonale lesekampanjen Sommerles.no.

Berit Margrethe Oskal har oversatt til nordsamisk. For barn i alderen 9-14 år. Illustrert av Snuti. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Gelddolaš muitalus Astrida ja Asbjørna birra geat šaddaba vuolgit ohcat máinnassivdnádusaid mat leat beassan báhtui muhtin máinnasgirjjis ja golggiidan máilbmái. Astrid ja Asbjørn ferteba gávdnat sin ja máhcahit sin fas máinnasgirjái ovdal go dahket ildása. Muitalus čállojuvvui álgoálggus Sommerles 2022-kampánjja várás.

ISBN: 978-82-93402-80-0. Gïelem nastedh, 2023. 115 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte, Gaaltje, Gavpi og Biblioteksentralen)