Ann Majbritt Eriksen: Luhka duddjot

Luhkka lea dološ áigásaš dievdoolbmo bivvobivttas 1500-logu rájes.

Dán duodjegirjjis govviduvvo luhka duddjon: mat ávdnasat ja reaiddut dárbbašuvvojit, mihtuid váldin ja vadjan, duddjon ja luhka historjá.

Luhkka-duodjegirji heive oahpponeavvun joatkkaskuvlla oahpahussii ja lea doarjjan sidjiide geat beroštit luhka duddjomis ja diehtit guđe guvlui iešguđet luhkka gullá.

Luhkka er et samisk mannsplagg som fra 1500-tallet.
I boka får man innblikk i det og dets historie, om valg av materiale, mønsterlaging og sying steg-for-steg.

Luhkka- duodjibok er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy luhkka og viser stedstilhørigheten.

ISBN:978-82-329-0041-1. Davvi girji, 2023. 76 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Gavpi)