Sárá Álehttá Guttorm Eira ja Marit Alette Utsi: Rovnegs veartene-elmie

Datne onterdamme mannasinie aske ajve muvhten aejkien guaka? Mannasinie gieksegi dan gellie klaerieh? Mannasinie biejjie baahkes, jïh guktie maehtebe daejredh mij naestide lea.

Rovnegs veartene-elmie gærjan fïerhtene sæjrosne teekste jïh tjoejefijle.

Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike stjernebildene?

Billedfagbok for barn med fakta om verdensrommet. Boka har også lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel. For aldersgruppen 4-6 år.

Boka er også gitt ut på nordsamisk og luleamisk.

ISBN: 978-82-329-0150-0. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )