Inga Borg: Pluppe jïh sarve

Sørsamisk oversettelse av Plupp och älgen (1998). Det er den femte Plupp-boka som er blitt gitt ut på sørsamisk.

Boka forteller på kjent Plupp-vis om fjellnatur og skogsnatur og vennskap mellom den lille «usynlinge» Plupp og dyrene. Plupp følger en nyfødt elgkalv og mora hans gjennom halvannet år.

Røyskatt har møtt noe skremmende stort i skogen. Plupp drar for å se og møter elgen med sin kalv. Elgmamma passer på at ingen kommer for nær, hun forsvarer kalven og lærer han å finne mat, bade og alt mulig annet. Neste vår har elgkalven allerde fått horn og snart en han en stor elgokse.

Marja Magdalena Joma har oversatt til sørsamisk. For aldersgruppen 3-9 år.

Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Tjetskie maam akt stoerre jïh isvelihks skåajjesne råakeme. Pluppe vaadtsehtjadhta jïh dle mænnelem jïh dan miesiem råaka. Mænnele miesiem vååksje juktie ij naan lïhke båetieh, , dïhte miesiem vaarjele jïh miesiem leara beapmoeh gaavnedh, laakodh jïh gaajhkem jeatjah.

ISBN: 978-82-93402-73-2. Gïelem nastedh, 2023. 24 s. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og  Saemien sijte )