Fredrik Prost: Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa

Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa girjjis Fredrik Prost dieđut sámi árvvuid ja vásáhusaid birra mannet máŋgačuohte jagi maŋosguvlui áiggis.

Su váldoberoštupmi lea sámi noaidegáriid, goavdáid, dutkat ja ođđasit dahkat. Su dutkamuš lea persovnnalaš muitalus mas oahpásmuvvat noaidegáriid historjái, ja mo dat čatnasa sápmelaš máilbmeoidnui ja luondduálbmoga áddejupmái.

Govat ja dáiddalaš hábmen: Inga-Wiktoria Påve.

Fredrik Prost har skrevet bok om samiske verdier og erfaringer som går flere hundre år tilbake i tiden.

Hans hovedinteresse har vært å samle kunnskap og lage samiske trommer. Gjennom hans arbeide får vi en personlig fortelling om trommens historie, dens anknytning til samisk verdensanskuelse og naturfolks åndelige forståelse og hans åndelige reise.

Nordsamisk tekst. Boken er gjennomillustrert og designet av kunstneren Inga-Wiktoria Påve.

Boka er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2024 fra det samiske språkområdet.

ISBN:978-82-93830-05-4. DAT, 2022. 344 s. Innb. 350.- (kan kjøpes gjennom Ark bokhandel, Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)