Susanne Vallesæter: Elle ja doahttu – Elle og smokken

Susanne Vallesæter lea almmuhan goalmmát njuoratmánáidgirjji nieiddaš Elle birra.

Dán girjjis lea Elle láhppán iežas rukses doahttu. Elle ferte ohcat dan.

Girjjis lea teaksta davvisámegillii ja dárogilli. Das leat stuorra čáppa illustrašuvnnat maid Liv Vatle lea dahkan. Máret Sárá lea jorgalan davvisámegillii.

Susanne Vallesæter har gitt ut sin tredje småbarnsbok om den lille jenta Elle.

I denne boka har Elle mistet den røde smukken sin. Elle må lete etter den.

Boka har tekst på nordsamisk og norsk. Den har store fine illustrasjoner av Liv Vatle. Oversatt til nordsamisk av Máret Sárá.

Barna er årsaken til at hun skriver om Elle (Elin Margrethe Wersland, 02.12.2022, Ságat)

ISBN: 978-82-7601-273-6. Iđut, 2022. 18 s. Innb. 150.- (lea vejolaš oasttit Biblioteksentralen:s earet eará)/(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)

Birgitta Simma: Samiskt kyrkoliv – historia, kultur, teologi

I boka Samiskt kyrkoliv gir Birgitta Simma grunnkunnskap om samisk historie kultur, spiritualitet og tradisjoner. Hun ønsker at menigheter gjennom en større forståelse for samisk kirkeliv, er bedre rustet til å møte behov av åndelige rom der samer kan bære med seg sin identitet og kultur. 

Den samiske kristne tradisjonen er gammel og i den spiritualiteten med respekt for skapelsen og velsignelse i hverdagen finner vi en stor skatt som beriker hele kristendommen.

Birgitta Simma er prest og har hatt arbeid som stiftsadjunkt for samisk kirkeliv og samiske spørsmål i Luleå stift.

Girjjis Samiskt kyrkoliv ovdanbuktá Birgitta Simma vuođđomáhttu sámi historjjá kultuvra, spirituealla ja árbevieru birra. Son háliida ahte searvegoddi eanet sámi girkoeallima áddejumi bokte, lea buoret ráhkkanan vuostáiváldit dárbbu vuoŋalaš lanja gos sápmelaččat sáhttet guoddit iežaset identitehta ja kultuvrra.

Sámi risttalaš árbevierru lea boaris ja vuoiŋŋalaš sivdnideami gudnejahttimiin ja juohkebeaivválaš buressivdnádusas gávdnat stuorra árdna mii riggodahttá olles kristtalašvuođa.

Birgitta Simma lea páhppa ja lea bargan sámi girkoeallimis bismagoddeadjunktan ja sámi gažaldagain Luleju bismagottis.

ISBN: 9789173156257. Argument Förlag, 2022. 390 s. ill. Innb. 230,- (Kan kjøpes gjennom /lea vejolaš oasttit :Adlibris.).