Inger-Mari Aikio: Otne lea mu maŋimuš beaivi

Selvmord er tema i Inger-Mari Aikios nye diktbok Otne lea mu maŋimuš beaivi (I dag er min siste dag). Teksten er på nordsamisk.

Boka inneholder en dialog gjennom prosadikt hvor hovedpersonen som begår selvmord forteller om sine følelser, tanker og sin hverdag. I livskameratens dikt formidles tanker og følelser i forhold til hva den andre gjør og hvordan sykdommer utvikler seg hos hovedpersonen.  Også bygdefolk har mange råd om hvordan den lidende burde ta tak i livet sitt. Den fjerde parts innlegg er selvmorderens sinn.

Aikio utfordrer leseren til å tenke og vurdere sitt syn på selvmord. Er vedkommende egoistisk og selvsentrert som ikke bryr seg om andres følelser, og bare velger å ta sitt liv? Eller skal man bare slite vondt helt til slutten, til døden forbarmer seg? Har man rett til å velge å forlate denne verden, når pinen fortsetter år etter år og det ikke finnes håp for bedring? Eller er man et menneske som elsker sine nærmeste og vil spare dem fra lidelsene man selv forårsaker?

Inger-Mari Aikio sávvá ođđa diktagirjjis rahpat iešsorbmema iešguđet beliid lohkkái – áddejupmi geahpedivččii gearggusvuođa dubmet (Xia Torikka, 02.08.22, Yle Sápmi)

Mari Aikio (Ima) ođđa girji Otne lea mu maŋimuš beaivi lea diktamuitalus, dialoga, mas iešsorbmejeaddji muitala iežas dovdamušain, jurdagiin ja fearániin. Su guoimmi divttain fas oidnojit dovddut, maid nuppi dagut ja buohcuvuohta loktejit su siste. Gili olbmosges livčče olu rávvagat das, makkár doaimmaiguin gillájeaddji olbmo eallin rievddašii. Njealjádin sáhkavuoru fidne maiddái iešsorbmejeaddji miella.

Ima háliida bidjat lohkki smiehttat ja guorahallat iežas oainnu iešsorbmemii. Leago son egoista ja iehččái, gii ii beroš earáid dovdduin, dušše vállje sorbmet iežas? Galgágo olmmoš gillát gitta loahpa rádjai dasságo jápmin su árpmiha? Leago sus riekti válljet guođđit dán máilmmi, go gillámuš joatkašuvvá jagis jahkái iige leat doaivvage buorránit? Vai leago son olmmoš, gii ráhkista lagamuččaidis ja háliida beastit sin eret gillámušain, maid son ieš dagaha sidjiide?

ISBN: 978-82-93830-04-7. DAT, 2022. 112 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)