Marius Horn Molaug: Máilmmi vearrámus riegádanbeaivi

Nordsamisk oversettelse av Molaugs Verdens verste bursdag (2016).

Radarparet Kent og Ruben er tilbake. Ruben fyller år og planlegger å arrangere en bursdagsfest. Utfordringen blir å få folk til å komme, og spesielt jentene i klassen. Derfor må Ruben og Kent sørge for å bli populære på en, to, tre, men som vanlig går ikke alt helt som planlagt. Humor for mellomtrinnet.

Oversatt til nordsamisk av Lill Hege Anti.

ISBN: 978-82-05-49304-9. Davvi girji, 2022. 81 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen).

Kirste Paltto: Ellá ja Milot Váimmosvári siiddas

Ellá og Milot er 9 år. De bor i Njurguleahki, under et stort fjell, hvor det bor mange barn. Det er kun Ellá og Milot som liker å ferdes i naturen av barna. En sankthansaften klatrer de opp på fjellet som kalles for Váimmosvárrái Alla Bákti for å se sola som stiger opp. Når de holder på å steke pølser, så dukker det opp en kvinne med 2 barn foran fjellet.

Kvinnen og barna er kommet for å feire sommersolvervet. Sankthansaften er en helligdag i Váimmosvári siida. Ellá og Milot får vite at fjellet ikke kun kalles for Alla Bákti, men også for Garjjábákti.

En dag når Ellá og Milot får bli med bestefar for å fiske forsvinner de bak Albbasgorži …

Fortelling på nordsamisk for småskole og mellomtrinn. Illustrert av Sunná Gádjá Valkeapää.

Oahpaha mánáide mo sápmelaš lea ovdal oaidnán dán máilmmi (Astrid Helander, 16.11.22, Ávvir)

Ellá ja Milot leaba ovcci jahkásaš mánáguovttos. Sudno ruoktu lea Njurguleagis alla vári vuolde. Njurguleagis leat dievva mánát, muhto dušše Ellá ja Milot liikoba meahcis vánddardit. Muhtun mihcamarija soai gakcuba Váimmosvárrái Alla Bávtti lusa geahččat beaivváža badjáneami. Soai cahkkeheaba dola ja bassigoahtiba márffi, muhto de Alla Bávtti amadáju ovdii iđista nissonolmmoš guvttiin mánáin. Sii čuojahit rumbbu ja juiget.

Nissonolmmoš lea Skierri ja mánáguovttos su mánát Rássi ja Gierral. Sii leat boahtán vári badjel Suhpejávrris basuhit geassejorggáldaga.

Ellá ja Milot oažžuba diehtit, ahte Alla Bákti ii leatge Alla Bákti muhto Garjjábákti. Ja “Ijahis idja“ lea geasssejorggáldat, stuorra bassi Váimmosvári siiddas.

Ellá ja Milot beassaba ádjáin Suhpejávrái ja doppe soai oahpaba olu. Ja de láhppoba vel Albbasgoržži duohkai…

ISBN: 978-82-329-0493-8. Davvi girji, 2022. 95 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Irene Larsen: Measta heasta – ja muhtin menddo stuorra riidaleamit

Nordsamisk oversettelse av Nesten en hest – og noen altfor store krangler (2022). den er Irene Larsen  sin første bok for barn.

Mamma og pappa krangler ofte om alt rotet i huset.

«Du som er så mye hjemme, må kunne klare å få gjort mer enn bare å fylle vaskemaskinen med klær!» sier mamma surt. «Jeg har ikke ferie når jeg er hjemme. Forstår du ikke det?» svarer pappa like surt. Så ramser han opp alle bedriftene han fører regnskap for når han sitter inne på kontoret sitt.

Tilde er drittlei av all kranglinga. På skolen får alle beskjed om å være greie mot hverandre. De som krangler må sitte inne på et møterom med kjedelige hvite vegger og prate med kontaktlæreren. Her hjemme kan mamma og pappa krangle uten at noe som helst skjer.

Sammen med venninna Anna pønsker de ut hvordan de kan få stoppet kranglinga.

Illustrert av Sissel Horndal. Magne Ove Varsi har oversatt til nordsamisk. For aldersgruppa 6-13 år.

Áhci guovttos etniin nákkáhaddaba dávjá buot dan moivvi birra mii lea viesus.
«Don gii cadat leat ruovttus gal sihttát sáhtásit bargat eambbo go dusse deavdit biktasiid bassaladdanmasiidnii,» dadjá eadni duskasit. «In mun leat luomus go lean ruovttus. Itgo don ádde dan?» vástida áhcci ovtta duskasit. Ja de logahallá buot fitnodagaid, maid ovddas son girje rehketdoalu cohkkádettiin iezas kantuvrras.

Tilde lea cada dolkan duojázassii gullamis nárrohaddama. Skuvllas leat buohkat dáguhuvvon láhttet smádáhkkásit guhtet guimmiideasetguin. Sii geat nákkáhaddet, saddet cohkkát coahkkinlanjas gos leat suivadis vilges seainnit, ja hálestit gulahallanoahpaheddjiin. Dáppe ruovttus gal oazzuba áhci guovttos etniin nákkáhaddat, iige mihkkege dáhpáhuva.

Ovttas nieidaskihpáriin Annain hutkaba mo galggaseidde bissehit nárrohaddama.

ISBN: 978-82-8263-481-6. ČálliidLágádus, 2022. 125 s. Innb. 285.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris, Haugenbok og Gavpi blant andre)

Irene Larsen: Nesten en hest – og noen altfor store krangler

Irene Larsen har gitt ut sin første bok for barn.

Mamma og pappa krangler ofte om alt rotet i huset.

«Du som er så mye hjemme, må kunne klare å få gjort mer enn bare å fylle vaskemaskinen med klær!» sier mamma surt.

«Jeg har ikke ferie når jeg er hjemme. Forstår du ikke det?» svarer pappa like surt. Så ramser han opp alle bedriftene han fører regnskap for når han sitter inne på kontoret sitt.

Tilde er drittlei av all kranglinga. På skolen får alle beskjed om å være greie mot hverandre. De som krangler må sitte inne på et møterom med kjedelige hvite vegger og prate med kontaktlæreren. Her hjemme kan mamma og pappa krangle uten at noe som helst skjer.

Sammen med venninna Anna pønsker de ut hvordan de kan få stoppet kranglinga.

For aldersgruppa 6-13 år. Illustrert av Sissel Horndal. Boka er oversatt til nordsamisk: Measta heasta – ja muhtin menddo stuorra riialeamit.

Ny barnebok: Den handler om to jenter som tar saken i egne hender! (Elin Margrethe Wersland, 27.03.22, Ságat)

ISBN: 978-82-8263-482-3. ČálliidLágádus, 2022. 125 s. Innb. 285.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris, haugenbok og Gavpi)

Christina Gjertsen: Strikk fra nord – strikk inspirert av kvensk og samisk kulturarv

Christina Gjertsen fra Lakselv har gitt ut boka Strikk fra nord hvor hun deler sine aller beste strikkeoppskrifter inspirert av den kvenske og samiske kulturarven.

Hun er strikkedesigner og fotograf, oppvokst i Finnmark og med røtter i kvensk og samisk kultur. Hennes egen familiebakgrunn og naturen i Finnmark er inspirasjonskilde når hun utvikler sine vakre strikkemønstre under navnet @slowknitwear, instagramkontoen bak den populære balaklavaen TROMSØ Hoodie.

Boka inneholder enkle oppskrifter på gode ullplagg, i hovedsak til voksne. Her er plagg i både tykk og tynn ull, perfekt for folk som er glade i et aktivt friluftsliv. Hvert design har et unikt mønster som går igjen på både gensere og tilbehør som pannebånd og sitteunderlag, og navnene er inspirert av den nordnorske naturen.

Leavnnja nieida álmmuha gođđingirjjii [Stine Ericsson Anti, Ávvir, 03.08.22)

ISBN: 978-82-7201-769-8. Stenersens forlag, 2022. 117 s. Innb. 399.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

Čoahkkin lea biddjon! – giehtagirji čoahkkinvieruin, čoahkkinjođiheames ja jienastanteknihkas. (PDF)

Nordsamisk oversettelse av KS-heftet Møtet er satt!  (2020).

Den er en håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk, og vil være et hjelpemiddel for alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.

Boka handler om møter i folkevalgte organer etter kommuneloven, og tar for seg elementer som bidrar til et godt møte.

I tillegg er det tatt inn et kapittel om møteledelse i fjernmøter i folkevalgte organer. I håndboka finner du også en huskeliste for møteledelse i folkevalgte organer.

Heftet er oversatt til nordsamisk av Karen Anne Buljo.

Dát giehtagirji gullá KS álbmotválljejuvvonprográmmii, ja lea jurddahuvvon veahkkeneavvun álbmotválljejuvvon áirasiidda suohkaniin ja fylkasuohkaniin. Giehtagirji lea álbmotválljejuvvon orgánaid čoahkkimiid birra mat čuvvot suohkanlága, ja lea ávkkálaš buot álbmotválljejuvvon áirasiidda geat leat miellahtut ovtta dege máŋga álbmotválljejuvvon orgánain dege eará
suohkan osiin.

Čoahkkin lea biddjon!:  KS – Håndbok – Møtet er satt_samisk_F41_web

ISBN: 978-82-93866-14-5. KS, 2022. 39 s.

Inger-Mari Aikio: Otne lea mu maŋimuš beaivi

Selvmord er tema i Inger-Mari Aikios nye diktbok Otne lea mu maŋimuš beaivi (I dag er min siste dag). Teksten er på nordsamisk.

Boka inneholder en dialog gjennom prosadikt hvor hovedpersonen som begår selvmord forteller om sine følelser, tanker og sin hverdag. I livskameratens dikt formidles tanker og følelser i forhold til hva den andre gjør og hvordan sykdommer utvikler seg hos hovedpersonen.  Også bygdefolk har mange råd om hvordan den lidende burde ta tak i livet sitt. Den fjerde parts innlegg er selvmorderens sinn.

Aikio utfordrer leseren til å tenke og vurdere sitt syn på selvmord. Er vedkommende egoistisk og selvsentrert som ikke bryr seg om andres følelser, og bare velger å ta sitt liv? Eller skal man bare slite vondt helt til slutten, til døden forbarmer seg? Har man rett til å velge å forlate denne verden, når pinen fortsetter år etter år og det ikke finnes håp for bedring? Eller er man et menneske som elsker sine nærmeste og vil spare dem fra lidelsene man selv forårsaker?

Inger-Mari Aikio sávvá ođđa diktagirjjis rahpat iešsorbmema iešguđet beliid lohkkái – áddejupmi geahpedivččii gearggusvuođa dubmet (Xia Torikka, 02.08.22, Yle Sápmi)

Mari Aikio (Ima) ođđa girji Otne lea mu maŋimuš beaivi lea diktamuitalus, dialoga, mas iešsorbmejeaddji muitala iežas dovdamušain, jurdagiin ja fearániin. Su guoimmi divttain fas oidnojit dovddut, maid nuppi dagut ja buohcuvuohta loktejit su siste. Gili olbmosges livčče olu rávvagat das, makkár doaimmaiguin gillájeaddji olbmo eallin rievddašii. Njealjádin sáhkavuoru fidne maiddái iešsorbmejeaddji miella.

Ima háliida bidjat lohkki smiehttat ja guorahallat iežas oainnu iešsorbmemii. Leago son egoista ja iehččái, gii ii beroš earáid dovdduin, dušše vállje sorbmet iežas? Galgágo olmmoš gillát gitta loahpa rádjai dasságo jápmin su árpmiha? Leago sus riekti válljet guođđit dán máilmmi, go gillámuš joatkašuvvá jagis jahkái iige leat doaivvage buorránit? Vai leago son olmmoš, gii ráhkista lagamuččaidis ja háliida beastit sin eret gillámušain, maid son ieš dagaha sidjiide?

ISBN: 978-82-93830-04-7. DAT, 2022. 112 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)