Marius Horn Molaug: Veartenen vïerremes reakedsbiejjie

Sørsamisk oversettelse av Verdens verste bursdag (2016).

Radarparet Kent og Ruben er tilbake. Ruben fyller år og planlegger å arrangere en bursdagsfest. Utfordringen blir å få folk til å komme, og spesielt jentene i klassen. Derfor må Ruben og Kent sørge for å bli populære på en, to, tre, men som vanlig går ikke alt helt som planlagt. Sørsamisk tekst. Humor for mellomtrinnet.

Oversatt til sørsamisk av Ajlin Jonassen Kråik.

Reakedsbiejjie luste! Men ij munnjien. Manne gujht seekere ij guhte mov reakedsbeajjan båetieh, bielelen tjidtjebe jïh mov bööremes voelpe Kent, … Ajve naakede mij maahta biejjiem beerkedh: Tjoerem eensi lyjhkedihks sjïdtedh!

ISBN: 978-82-329-0496-9. Davvi girji, 2022. 105 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )