Kirsten Ahlburg: Jïengesne geerehtallame

Sørsamisk oversettelse av Kirsten  Ahlburgs Fanget på isen (2009).

Emile og Jaahke har skolefri og går ned til sjøen i snøværet. Plutselig løsner et isflak og driver av sted med de to guttene. Ingen hører at de roper om hjelp. Hva skal de gjøre?

Emile jïh Jaahke jïenge-bliehkesne gïerehtalleme. Dah guaktah mearoen gåajkoe gabpeldeminie. Dah guaktah viehkien mietie tjåårveminie. Menh ij guhte dejtie govlh. Mejtie sååjhtoe beerkesovvedh?

Oversatt til sørsamisk av Åse Klemensson. For aldersgruppen 10-14 år. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-93403-65-7. Gïelem nasedh, 2022. 58 s. Heftet.