Mov voestes gærja

mov voestes gærja.pngEn bok tilpasset barnehage og de minste i skolen, med nye og tradisjonelle samiske dikt og regler, sanger, eventyr og begrepslæring for de minste. Boka har sørsamisk og norsk tekst og fargerike tegninger.
Kataria Blind, Anna Sparrok og Anna Liisa Jåma er redaktører. Gitt ut i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek.
ISBN 978-82-93402-09-1. 72 s. Gïelem nastedh. 72 s. Innb. 150.- (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)