Jungele-gærja

jungele-gaerjaEn leke- og aktivitetsbok med motiv og oppgaver inspirert av den kjente «Jungelboken». Boka innholder klistermerker som brukes til oppgavene.Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen.
ISBN: 978-82-93402-07-7. Gïelem nastedh, 2016. 100.- (kan kjøpes fra Saemien sijte)