Bårjås 2016 – Subttasa/Fortellinger

barjas-2016Bårjås er et populærvitenskapelig tidsskrift fra Árran lulesamiske senter.
2016-nummeret inneholder 7 artikler skrevet av folk tilknyttet Árran lulesamisk senter. Blant annet harHarrieth Aira har skrevet om samiske kvinners historie, Oddmund Andersen har skrevet et sammendrag av et forskningsprosjekt om grenselostrafikken under 2. verdenskrig og Anne Kalstad Mikkelsen beskriver hvordan tabubelagte og kontroversielle temaer har stått i fokus på Árran lulesamiske senter gjennom årene.
ISBN: 978-82-7943-057-5. Báhko, 2016. 106 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Árran lulesamisk senter)