Lajla Mattsson Magga: Mojhtesh

mojhteshBoka inneholder 41 fortellinger på sørsamisk. Eldre sørsamer forteller fra gamle dager, om reindriftsarbeid og om ulike hendelser som fødsel, bortgang, frieri, jervefangst og bjørnehistorier.
Boka er illustrert av Sissel Horndal.
ISBN: ISBN 978-82-7601-231-6. Iđut, 2016. 119 s. Innb. 259.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)