Kazuno Kohara: Gaskaijagirjerájus

gaskaijagirjeradjusNordsamisk oversettelse av Kazuno Koharas The Midnight Library (2014).
Midnattsbiblioteket er bare åpent om natta. Her jobber en liten bibliotekar og tre ugle-assistenter. De hjelper alle som kommer til biblioteket med å finne akkurat den boka de leter etter. Denne natta får de besøk av et ekornorkester, en lettrørt ulv og ei skilpadde.
Kazuno Kohara er en anerkjent japansk-engelsk barnebokkunstner som lager bøker i en karakteristisk tofarge-stil i linotrykk.
Utgis samtidig på lulesamisk, og sørsamisk og norsk bokmål.
Go mii earát leat losimus nahkáriid siste, de rahpá Gaskaijagirjerájus uvssaid buot idjaelliide. Girjerádjosis uhca girjerájosbargáš ja su golbma veahkkeskuolffi veahkehit juohke ealli gávdnat buoremus girjji. Muhto rieddjás oarrejoavku, čirrolas gumpe ja galbabeahkki, mii lohká njozet, sáhttet barggahit sin hirbmadit ihkku …
Lea fiinna, liekkus girji lohkanmovtta ja girjerádjosa dehálašvuođa birra. Girjjis leat čáppa govat, ja dat heive buot ahkásaččaide geat liikojit girjjiid lohkat.
ISBN: 978-82-3290-030-5 Davvi girji, 2016. 28 s. Heftet. 140.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)