Endre Lund Eriksen: Rudy ja Álddagasgobmi

Rudy jaNordsamisk oversettelse av Endre Lund Eriksens billedbok Rudy og lynmonsteret (2014). Boka er beregnet for barn i alderen 3-6 år og illustrert av Endre Skandfer.
Rudy er en litt rampete og veldig oppfinnsom gutt som er høyt og lavt og aldri i ro. En dag blir Rudy angrepet av Lynmonsteret. Moren hans bruker å si det var den dagen Epilepsy kom på besøk. Etter dette er Rudy redd han ikke får lov til å klatre i de høyeste trærne lenger, eller at han må begynne å gå med hjelm når han er ute og leker.
Rudy lea hilbes ja hirbmat hutkás gánddaš guhte lea juohke sajis ii ge biso goassige jaskat.  Vuosttaš girji Rudy birra lea go Álddagasgobmi fáhkka falleha su … dahje nu mo eadni dadjá: go Eppy Lepsi finai guossis. Mearkkaša go dát ahte Rudy ii beasa šat goargŋut alimus muoraide? Vai ferte go son oaivesuoji geavahišgoahtit go lea olgun stoahkamin?
ISBN:9788232900145. Davvi girji, 2016. 33 s. Innb. 149.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)