Elen Kristina Utsi: Suvhtedh suvhtedh suv (CD)

suvhtedhBarnesangene på CD’en Suga suga su (1988) i sørsamisk versjon. Utsi synger og rimer med ord og rytmer som inviterer og oppmuntrer til lek og læring gjennom musikk.
Eventyr, ordtak, rim, ramser og lek er en fin måte å nærme seg sang og musikk. Sangene er enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse og spille med ulike instrumenter.Med CD-en følger et mini sanghefte med alle 16 sangene på sørsamisk.
DATCD-72. DAT, 206. 1 CD. (kan også kjøpes gjennom cdon.no)

Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse

Master Hege Skalleberg Gjerde ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

4619_001Stadig flere kulturminner og arkeologiske gjenstander tolkes som samiske også utenfor de tradisjonelle, samiske områdene. Men hvordan bestemmes kulturminner som samiske eller norrøne?

I avhandlingen Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse undersøker Hege Skalleberg Gjerde hvordan postkoloniale perspektiv både muliggjør og begrenser fortellingen om en sørsamisk fortid.

Kritikk av majoritetssamfunnets historiefortelling har vært avgjørende for å muliggjøre minoriteters historiefortelling. Men heller ikke minoriteters historiefortellinger kan forbli statiske og uutfordrede.

Avhandlingen gir ny innsikt i forskningen på og forståelsen av samisk historie

Máret Ánne Sara: In between worlds

in between worldsEngelsk oversettelse av Máret Ánne Saras debutroman Ilmmiid gaskkas som var nominert til Nordisk råds litteraturpris for barn- og ungdomslitteratur i 2013. Romanens hovedpersoner er søskenparet Sanne og Lemme som forsvinner sporløst etter å ha vært på den nye crossbanen som lages i hjembygda.For aldersgruppa 12-16 år.
In Between Worlds is a translation of Máret Ánne Sara’s debut book, Ilmmiid gaskkas, published in the Sámi language in 2013 and nominated for the Nordic Council’s award for children’s and young people’s literature in 2014. In the novel the writer weaves together elements of contemporary reality and Sami beliefs to form a mysterious twilight world.
Sanne and Lemme are siblings in a traditional reindeer-herding family. The brother Lemme loves dirt biking and is eagerly looking forward to the new dirt bike track now under construction. In town, his sister Sanne meets a delirious man who babbles something incomprehensible about the ”devil’s children.”
After their father’s outburst at the dinner table about how recklessly people, including Lemme, are destroying the grazing lands that the reindeer need, just for the fun of a new dirt bike track, Lemme leaves in a huff. Sanne follows and hops onto the dirt bike behind him.
The teenagers disappear without a trace, and back at home their parents are consumed by grief and despair. Where are they, what happened? All that was found was Lemme’s dirt bike at the construction site for the new track.
ISBN: 978-82-90625-85-1. DAT, 2016. 215 s. Heftet. 120.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralenhaugenbok.no og bokkilden.no)

Ellen Inga Turi: State Steering and Traditional Ecological Knowledge in Reindeer-Herding Governance Cases from western Finnmark, Norway and Yamal, Russia

Avhandling 2016 1SAMMANFATTNING: The Arctic regions are currently undergoing transformative changes linked to globalization and climate change, which pose challenges for current governance structures. This thesis investigates governance in times of change through the lens of reindeer pastoralism, and the traditional ecological knowledge (TEK)- based management in reindeer herding. While studies increasingly highlight the benefits of incorporating TEK into governance, a central challenge remains in finding ways to ensure integration. To contribute such knowledge, this thesis analyses how reindeer-herding local management systems interact with multiple processes of governance steering reindeer pastoralism, and the ways TEK is negotiated in such interactions.Theoretically, the thesis draws on literature on multi-level governance as an analytical framework for engaging with different types of governance processes and actors, and the literature on TEK to conceptualize local social institutions. Methodologically, a qualitative bottom-up methodological strategy (with local reindeer-herding groups and constellations – siidas, brigadas – forming the central starting point for the research) was adopted, focusing on cases from reindeer pastoralism in western Finnmark in northern Norway and Yamal in northwest Siberia.The results show that local reindeer herding organizations are incorporated into processes of governance through participatory, representative and deliberative processes for decision-making. Yet, such incorporation has not facilitated integration of the TEK to processes of governance. A central challenge is that current governance processes are formalized in a way that do not accommodate non-scientific ways of knowing, or non hierarchical consensus-based decision- making. The thesis thus highlights the need for holistic strategies for how to include TEK in governance. Co-management and participatory processes alone are not enough.
Avhandlingen kan hämtas från Avhandlingar.se i fulltext PDF
Information på Umeå universitets hemsida
ISBN: 978-91-7601-474-5

Daniel Lindmark (Red.): Gränsöverskridande kyrkohistoria

 
Det nordliga områdets kyrkohistoria är till stora delar en gränsöverskridande historia, särskilt med tanke på de språkliga minoriteterna. De samiska och finska språken har bundit samman människor över nationsgränserna, inte minst inom den laestadianska väckelsen som är stark i Norge, Sverige och Finland. Alla artiklar i antologin berör på ett eller annat sätt förhållanden i mer än ett av de tre länderna och laestadianismen är ett återkommande tema.
Antologin inleder den nya skriftserien Studies on the Religious History of the North, som vill berika forskningen om den norrländska kyrkohistorien genom att föra in mer av transnationella perspektiv på religiösa företeelser i det nordliga områdets historia. Boken utgör även volym 5 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.
Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och antologins redaktör är verksam vid Umeå universitet.
Antologien er tilgjengelig elektronisk via Diva: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:913323/FULLTEXT01.pdf
Kostnad: 100 kr (135kr inkl frakt).

Beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
090-324 87, 070-648 67 56
ISSN: 2002-1984
ISBN: 978-91-7601-437-0
 

Daniel Lindmark, Olle Sundström (red.): De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna

Sedan tidigt 1990-tal har Svenska kyrkan varit engagerad i arbete för att skapa större utrymme för samers kultur och erfarenheter i gudstjänster och övrigt församlingsliv. Vid konferensen Ságastallamat hösten 2011 framförde samiska representanter krav på att Svenska kyrkan skulle klarlägga och erkänna de oförrätter som kyrkan utsatt samerna för genom historien. Fördjupad kunskap om de övergrepp som förekommit från kyrkans sida ansågs vara en förutsättning för en fortsatt försoningsprocess. Svenska kyrkans teologiska kommitté initierade därför ett vetenskapligt dokumentationsprojekt som inleddes senhösten 2012. Syftet med projektet var att ge en allsidig belysning av hur samerna och deras kultur påverkats av kyrkans verksamhet, men fokus skulle ligga på det som varit problematiskt.
Antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna redovisar resultat från ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. I boken medverkar drygt trettio forskare med artiklar inom sina specialområden. Boken belyser kyrkans mission och undervisning bland samerna från medeltiden till 1900-talet. I särskilda artiklar specialstuderas hur kyrkan förhållit sig till samernas olika kulturella uttryck som jojken, trumman, nåjden, de heliga platserna, språket och namnskicket. I en sektion om kyrkan som myndighet behandlas hur kyrkan har avgränsat samerna som grupp i förhållande till näringsfång, ras och etnicitet samt hur kyrkan har hanterat frågor som samers fattigvård och samiska mänskliga kvarlevor. Inledningsvis redogörs för Svenska kyrkans förso- ningsarbete, som också placeras in i ett vidare sammanhang av nationella och internationella försoningsaktiviteter. Avslutningsvis presenteras hur relationerna mellan kyrkan och samerna har utformats i Norge och Finland samt inom de svenska frikyrkorna.
Med sina 35 texter utgör denna antologi en unik källa till kunskap om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Boken avser bilda underlag för en fortsatt försoningsprocess, men den kan även med fördel användas i akademisk undervisning och forskning.
Antologin har redigerats av Daniel Lindmark och Olle Sundström vid Umeå universitet. Lindmark är professor i kyrkohistoria och Sundström är docent i religionshistoria
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Antal sidor: 1138
Bandtyp: Inbunden
ISBN: 978 91 7580 795-9
Övrig information: Boken är i två band.
Boken kan beställas: Artos & Norma , Adlibris , Bokus