Jarl T. Hellesvik: Samer og samepolitikk

samer og samepolitikkHellesvik har skrevet en debattbok som er kritisk til den samepolitikken som føres og forfektes av norske myndigheter, Sametinget, Norske Samers Riksforbund (NSR) og deres støttespillere.
Boka tar et oppgjør med det han kaller myter og vrangforestillinger, når den blant annet kommer inn på samenes historie, folkerettsspørsmål som i Norge blir knyttet til samene og hva som er samenes situasjon i Norge i dag.
Bokanmeldelse: Samer og samepolitikk (Lars Birger Persen, Ságat, 10.05.16)
 Jarl T. Hellesvik: – Å høre samer kalle seg «urfolk», er urkomisk (Thomas Vermes, 01.05.16, abc nyheter)
ISBN: Kolofon, 2016. 216 s. Heftet. 250.- (kan kjøpes gjennom bl.a. haugenbok.no, adlibris og Biblioteksentralen)