Erik Lindahl, Johan Öhrling: Lexicon Lapponicum eller lapsk ordbok

Lexicon Lapponicum (A-O)En moderniserad nyutgåva av Lexicon Lapponicum från 1780. Det 235 år gamla originalet, skrivet av kyrkoherdarna Erik Lindahl i Lycksele och Johan Öhrling i Jokkmokk, är en unik spegling av det språk som en gång talades av den ursprungliga Lappmarksbefolkningen. Men även idag kan lexikonet ha betydelse för den som vill lära sig mer om både samiska ord och dialektala uttryck som levt vidare i våra norrländska dialekter. Professor emeritus Olavi Korhonen, som hjälpt till att korrekturläsa lexikonet, välkomnar därför den moderna upplagan: Lexicon lapponicum är ett mäktigt tidsdokument över det intensiva arbetet att på 1700-talet skapa det första samiska skriftspråket, som initierades av Per Fjellström i Lycksele, fördes vidare av flera av hans medarbetar och fick en kodifiering i detta lexikon. OBS! Ordboken består av två band och säljs ihop.
Digital tilgang: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433069239998;view=1up;seq=9
Förlag: Ord&visor Förlag
ISBN10: 9187949415  ISBN13: 9789187949418
Kan köpas via Adlibris