Svein Lund: Gull, gråstein og grums 2 – med lov skal land øydast

med lov skal land øydastBok nummer to i serien Gull, gråstein og grums som med et kritisk blikk ser på mineralnæringa i fortid, nåtid og framtid.
Dette bindet tar for seg miljøvirkningene av gruver med forskjellige driftsmetoder, gruva som arbeidsplass, lovverket for mineralutvinning og forvaltning og aktører i forhold til mineralnæring i Norge.
Boka ser på hvordan myndighetene påvirker mineralnæringa gjennom økonomiske virkemidler. Hvilke skatter, avgifter og tilskuddsordninger bidrar til å gjøre næringa lønnsom? Hvilken plass har miljøhensyn i forskninga av mineraler og mineralutvinning og hva mener forskjellige politiske parti, næringsorganisasjoner, samiske organisasjoner og miljøorganisasjoner om mineralspørsmål?
Bok nummer 1 i serien: Omstridde gruver
ISBN: 978-82-329-0031-2. Davvi girji, 2016. 212 s. 250.- (kan kjøpes gjennom haugenbok)