Tony Mitton: Nænnoes traktovrh

nænnoes traktovrhTony Mittons bildebok Tremedous tractors (2003) med illustrasjoner av Ant Parker i sørsamisk oversettelse.
Mange barn er fascinert av store maskiner og traktorer spesielt.I denne bildeboka er det traktoren selv som har hovedrollen og vi følger denne og et gjeng med mus og kaniner i rollen som bønder. Boka viser de forskjellige jobbene som gjøres med traktor på en bondegård.
Boka er oversatt til sørsamisk av Anita Dunfjeld Aagård og gitt ut av det sørsamisk språksenteret Gïelem nastedh. Språksenterets utgivelser er støttet av Nord-Trønderlag fylkesbibliotek og Sametinget.
ISBN: 978-82-93402-01-5. Gïelem nastedh, 2015. 22 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte)