Ola Stinnerbom & Freddy Olofsson: Tidvatten – Åarjel saemien vuelie/Sydsamisk jojk (CD)

tidvatten
Tidvatten er Ola Stinnerbom og  Freddy Olofssons første album sammen.  Ola Stinnerboms sørsamiske joik møter Freddy Olofsson som har bakgrunn som hårdrocker. Resultatet av dette møtet kaller de for powerjoik.
Resultatet av mötet blev powerjojk (SVT Sápmi, 12.03.15)
Tilgjengelig i Spotify:  Ola Stinnerbom – Tidvatten – EP
Freddy Olofsson, Ola Stinnerbom, 2015. 1 CD (22 min.)