Inger-Marie Aikio, Miro Mantere: Beaivváš čuohká gaba/Aurinko juo kermaa

beaivvas cuohka gabaBeaivvás cuohká gaba – Aurinko juo kermaa (Solen lepjer fløte) er et poesilydverk satt sammen av Inger-Mari Aikos dikt og Miro Manteres musikk- og lydkomposisjon, med bok og CD mellom samme permer. Alle dikt er på nordsamisk og finsk.
Boken er i åtte deler, delt etter årstidene, hvor naturen selv er betrakteren og fortelleren. Varmen og kulden i naturen og menneskesinnet følger hverandre. Boken begynner med sommeren, når naturen er på sitt høyeste, og slutter med vårsommeren med løfte om livet når naturen igjen våkner og kommer tilbake i all sin kraft.
Albumet er tilgjengelig på Spotify: https://open.spotify.com/album/0y7YiQmo95WMezHmc55fCF
Beaivvás cuohká gaba – Aurinko juo kermaa lea diktacálli Inger-Mari Aikio (Ima) ja jietnadáiddármusihkkár Miro Mantere diktamusihkkaduodji. Girji ja cd seamma bearpmaid siste. Girjjis leat buot divttat leat sáme- ja suomagillii.
Divttat leat juhkkon gávcci oassái, gávcci jagiáigái, ja luondu ies oaidná ja muitala. Luonddu báhkat ja buollasat ja olbmo miella johtet giehtalagaid. Girji álgá Sámi alimus áiggis ja nohká lohpádusaid áigái; namalassii giddageassái goas olles luonddu fámut ja gáhppálagat fas leat ealáskeamen ja máhccamin.
ISBN:978-82-90625-78-3/DATCD-67. DAT, 2014. 152 s./1 CD (40 min.). 250.-

Julia Donaldson: Gruffele

gruffeleJulia Donaldsons prisbelønte barnebok The Gruffalo i sør-samisk oversettelse. Illustrert av Axel Scheffler.
Fortellinga er på rim om ei mus som unngår å bli spist opp av skogens rovdyr ved å fortelle om sin farlige venn, Gruffalo. Når så Gruffalo plutselig står foran musa, klar til å spise henne, klarer den snartenkte musa å lure ham til å tro at hun er det farligste dyret i hele skogen. For barn i alderen 3-7 år.
Utgivelsen er et samarbeid mellom det sørsamiske språk- og kompetansesenteret Gïelem Nastedh på Snåsa og Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Boka er oversatt av Ellen Bull Jonassen.
Billedboksuksess utgis også på sørsamisk (NRK Sápmi 29.10.14)
ISBN: 978-82-992976-8-4. Gïelem nastedh, 2014. 30 s. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien Sijte )